Ефективність Державного Та Приватного Секторів

Public Private sector Efficiency cover

(3 вересня 2019 року) Масштабний огляд сотень академічних досліджень вказує на те, що немає жодних емпіричних доказів того, що приватний сектор є суттєво ефективнішим, ніж державний.

У звіті, підготовленому для Європейської федерації профспілок громадського обслуговування Міжнародним дослідницьким центром громадського обслуговування (МДЦГО) при Університеті Грінвіча ставиться під сумнів припущення, що приватний сектор чи державно-приватні партнерства (ДПП) завжди можуть забезпечити такий же рівень та якість послуг з меншими витратами, ніж державний.

Звіт був вперше опублікований у 2014 році, але нещодавно був оновлений з врахуванням нових свідчень, що охоплюють низку різних громадських послуг.

У ньому розглядаються дані з дев’яти секторів – енергетики, охорони здоров’я, управління відходами, водопостачання, в’язниці, автобусні перевезення, порти та аеропорти, залізниці та телекомунікації. Результати досліджень послідовно спростовують аргументи на користь приватизації та аутсорсингу.

Що стосується державно-приватних партнерств, у звіті наголошується, що вартість запозичень для приватного сектору завжди вища, ніж для державного, тому він повинен забезпечити набагато більшу ефективність з точки зору затрат, щоб перекрити цю різницю, забезпечить прибуток акціонерам і при цьому гарантувати такий же рівень обслуговування з точки зору кількості та якості.

У дослідженні МДЦГО також розглядається покращення та зростання ефективності у випадку повернення послуг у власність та управління державного сектору, наводячи як приклад ремуніципалізацію водопостачання в Парижі та припинення ДПП у лондонському метрополітені. В обох випадках спостерігалася економія коштів та більша ефективність, в результаті чого покращилась координація, зменшився обсяг субпідрядних робіт, скоротилися прибутки акціонерів та зросла відповідальність.