ETUC/EPSU etkinliği Sivil Toplum Diyalogu -Ortak Çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye'den işçilerin bir araya getirilmesi

Aldino Hotel, Tunalı Hilmi Caddesi Bülten Sokak, No: 22, 06700, Kavaklıdere /Ankara

Sevgili meslektaşlar;

Sizleri tüm içtenliğimizle, 16-20 Kasım haftası boyunca Ankara’da, aşağıda belirtilmiş olan düzenlemelere göre organize edeceğimiz birleşik bir EPSU/ETUC etkinliğine katılmaya davet etmekteyiz;

- 16, 17 ve 18 Kasım’da, DİSK’ten ve Türk-İş’ten 10 ar katılımcı temelinde Disk’e (Genel-İş) ve Türk-İş’e (Belediye-İş, Yol-İş) üye olan mahalli ve bölgesel idare sendikaları için bir çalıştay planlamaktayız.
- 18, 19 ve 20 Kasım’da Hak-İş’ten 25 ve DİSK’ten 10 katılımcı temelinde Hak-İş (Hizmet-İş) ve Disk (Genel-İş)’e üye olan mahalli ve bölgesel idare sendikaları için bir çalıştay planlamaktayız.
- 18 Kasım Çarşamba gününde yukarıdaki iki çalıştaya ve diğer EPSU/PSI iştiraklerine katılmış olan isteyen bütün katılımcıların katılabileceği bir birleşik gün planlamaktayız

Haftanın etkinliklerini gösteren taslak bir gündem ekte sunulmaktadır.

ETUC yukarıda belirtilen sayılara göre katılımcıların çalıştaylara katılım giderlerini karşılamak için Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Lütfen otel ve seyahat düzenlemeleri ile ilgili pratik detaylar için ekteki kayıt formlarına bakınız.

Sizlerden her bir katılımcı için ekteki kayıt formunu doldurarak 15 Eylül 2009 tarihine kadar EPSU Sekreterliğine iletmenizi rica ediyorum. Kayıtlı katılımcılar seyahat düzenlemeleri için Tülin Turizm tarafından doğrudan aranacaktır. Lütfen Tülin Turizm ile mutabık kalınmayan seyahat giderlerinin geri ödemesinin gerçekleştirilemeyeceği hususunda dikkatli olunuz.

Daha detaylı bir gündem ve diğer dokümanlar katılımcılara iletilecektir.

Sizleri Ankara’da görmeyi bekliyoruz;

Saygılarımla

Carola FISCHBACH-PYTTEL
EPSU Genel Sekreteri

<doc14826|left><doc14827|left><doc14825|left><doc14993|left>

More like this