Yangınlar Yunanistan, Türkiye ve diğer pek çok ülkeyi yakıp yıkarken EPSU, itfaiyeciler ve halklara dayanışmasını ifade ediyor

Firefighters © CanStockphoto by Enjoylife

İklim değişikliği ve kemer sıkmanın sonuçları büyük zararlar veriyor

(9 Ağustos 2021) Geçtiğimiz haftalarda yüzlerce orman yangını Yunanistan ve Türkiye’yi kasıp kavururken; Finlandiya, İtalya, Balkanlar’daki birçok ülke ve Rusya dahil olmak üzere pek çok ülkeyi de vurdu. İtfaiyeciler ve diğer ilk müdahale ekipleri, acil servis ve sağlık çalışanları, canları, evleri ve toplumu kurtarmak için ön cephedeydi. Bazıları başkalarının hayatını kurtarmak isterken kendi hayatını kaybetti. Onları anıyor, ailelerine ve yoldaşlarına taziye diliyoruz. İtfaiyecilere ve onların sendikalarına, kamu hizmeti işçilerine ve yangını kontrol altına almaya çalışan binlerce gönüllüye dayanışmamızı ifade ediyoruz. Yangının evlere, işyerlerine ve doğaya verdiği zarar çok büyük. On binlerce insan yerinden edilirken, mülteci ve sığınmacılar dahil binlerce insan tahliye edildi.

Avrupa’nın dört bir yanından itfaiyeciler AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla meslektaşlarına yardımcı oluyor. Avrupa sivil koruma varlıkları rezervi "rescEU"nun bir parçası olan yangın söndürme uçakları seferber edildi ve Arnavutluk, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya ve Türkiye’de konuşlandırıldı. Bu tehlikeli işlerinde onlara güç ve cesaret diliyoruz.

Yangınlar Belçika ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve diğer ülkelerde de korkunç sonuçları olan sellerden haftalar sonra geldi. Pek çok insan hayatını kaybetti. Seller evlere, işyerine ve pek çok kamusal altyapıya (karayolu, demiryolu, elektrik, çöp imhası, su…) zarar verdi. İtfaiyeciler ve diğer kamu hizmeti işçileri insanlara yardımcı olmaya ve felaketler sonrasındaki durumlarla başa çıkmaya çalışıyorlar.

Sebepler

Bu felaketlerin nedenlerini, nasıl karşılık vereceğimizi ve onlara nasıl hazırlanacağımızı sormak zorundayız. Yangınlara neyin sebep olduğuna dair soruşturmalar sürüyor ve bazı yangınlar insanlar tarafından başlatılmış gibi görünüyor. Ancak daha yakından bakarsak, yangınların ana sebebi iklim değişikliğidir. İklim değişikliği, şiddetli hava olaylarını daha sık ve yıkıcı hale getirdi. Bir yanda şu an Yunanistan ve Türkiye’de olduğu gibi sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarını daha sık ve yoğun hale getiren kuraklıklar mevcut. Diğer yandaysa aşırı yağışlar daha sürekli ve şiddetli sellere sebep oluyor. Bu durum İlkim Değişikliğine Dair Uluslararası Panel’de de onaylanmış, Panel’in raporu olan “İklim Değişikliği 2021: Fizik Biliminin Temeli, Çalışma Grubu 1’in Altıncı Değerlendirme Raporu’na Katkısı” yakın zamanda yayımlanmıştır. Rapor, deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte kıyı bölgelerinin daha şiddetli olaylarla karşılaşacağını göstermektedir. Küresel ısınmanın Paris Anlaşması’nın limitleri altında kalmasını garanti altına almak için daha fazlası yapılmalıdır. Felaketleri nasıl karşılayacağımız ve onlara nasıl hazırlanacağımıza gelince; EPSU hiçbir işçiyi ve topluluğu geride bırakmayan, adil ve etkili bir dönüşüm sağlayacak Yeşil ve Sosyal Anlaşmalara olan ulusal, Avrupa ve küresel düzeylerdeki ihtiyacı vurgulamaktadır. Küresel ısınmanın sonuçlarını azaltmak ve onu önlemek önümüzde uzanan yoldur. İnsanları ve gezegenimizi kârın önüne koyan yeni bir yöne ihtiyacımız olduğu için ekonomik sistemin nasıl işlediğini sorgulamalıyız. Bu politikaları uygulayabilmek için itfaiye hizmetleri de dahil olmak üzere daha fazla kamu yatırımına ihtiyaç vardır. İtfaiyecilerimizi ve kamu hizmeti işçilerimizi problemleri çözme imkânı olmadan bırakamayız.

EPSU, kemer sıkma politikalarının kamu hizmetlerinin bu felaketlere karşılık verme yeteneğini nasıl zayıflattığının altını çizmektedir. Eğer itfaiye hizmetleri finansmandan mahrum bırakılırsa, istasyonlar kapatılırsa, kamyon, uçak ve itfaiyecilere yeterli kaynak ayrılmazsa, insanlar ve toplumumuz daha az korunacaktır. Eğer bu politikaları uygulamak için yatırım yapmazsak ve kamu hizmetlerini iklim değişikliğinin etkisine hazırlamak için ulusal ve Avrupa düzeyinde stratejiler geliştirmezsek, karşılaşacağımız maliyetler çok daha yüksek olacaktır. Bu sebeple bazı Avrupa hükümetlerinin yeni kemer sıkma politikalarını nasıl bir an önce uygulayabileceklerini tartışmaya başlamaları dehşet vericidir. EPSU, ETUC ve diğerleri kemer sıkma politikalarına geri dönüşün mümkün olmadığı açıkça ifade etmiş ve bu politikayı Avrupa’nın Geleceği Konferansı’na dahil etmiştir. Toplumumuz için yeni bir vizyona ihtiyacımız vardır. EPSU/ PSI, TUED ve ITUC'un yaklaşan COP 26'ya getireceği iklim değişikliğini konusunda ilerleme kaydedilmesine dair görüşü budur.

Daha fazla bilgi için:

İklim Değişikliği Üzerine Uluslararası Panel Ağustos 2021 – Bilimsel Rapor: “İklim değişikliği yayılıyor, hızlanıyor ve yoğunlaşıyor” 

EPSU’nun başarısız AB Uyum Stratejisi hakkında görüşü

Kamu hizmetleri küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle başa çıkmak için hayatidir

Kemer sıkma politikalarının kamu hizmetlerine etkileri – ör. ILO çalışması

EPSU’nun İtfaiyeciler Ağı ile ilgili daha fazla bilgi

Avrupa Komisyonu Acil Durum Koordinasyonu ve orman yangınları

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi

Kamu Hizmetleri Enternasyonali ve İklim Krizi

EPSU Enerji Demokrasisi İçin Sendikalar’ı (TUED) destekliyor

İklim Değişikliği ve Yeşil Anlaşma’ya dair ETUC görüşü

ITUC’un adil dönüşüm merkezi

Paris Anlaşması’nın hedefi “küresel ortalama sıcaklık artışını sanayileşme öncesi seviye olan 2°C'nin çok altında tutmak ve 1,5°C üzerine çıkmasını önlemek için çaba sarf etmek, bunun iklim değişikliğinin risklerini ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağını kabul etmek.”. Paris Anlaşmasıyla ilgili daha fazla bilgi: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

Ancak iklim değişikliğine yönelik ulusal önlemlerin değerlendirme raporu, CO2 emisyonlarını kontrol altına almak için ciddi ilerleme kaydetmekten ne kadar uzakta olduğumuzun altını çiziyor. "UNFCCC'nin bugünkü ara raporu gezegenimiz için kırmızı alarmdır. Hükümetlerin iklim değişikliğini 1,5 derece ile sınırlamak ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için göstermeleri gereken çabaya hiçbir yerde yakın olmadıklarını gösteriyor.”

COP 26

EPSU üyesi Unison ve PCS gibi kuruluşların da dahil olduğu Birleşik Krallık sivil toplum koalisyonundan COP26 hakkında Birleşik Krallık hükümetinden alınan bilgiler.

 

 

France U.K.

More like this