EPSU EĞİTİM PROJESİ: Dijital çağda toplu sözleşme görüşmeleri

DIGITAL email keyboard

Yeni teknolojilerin çalışmanın her yönü üzerinde etkisi vardır; buna iş şartlarında önemli değişiklikler de dahil olup, işverenin iş yükünü kontrol etme ve denetleme kapasitesini attırır. Evde çalışma gibi uygulamalarda daha fazla kapasite ile sonuçlanabilir veya çalışanın kişisel hayatına daha derinlemesine girmek gibi baskılar yaratabilir. Kamu hizmetlerinde sendikalar toplu sözleşme görüşmeleri yoluyla çalışanların yeni teknolojinin yararlarını paylaşmalarını ve çıkarlarının korunmasını sağlayabilirler.

Bu sebeple, EPSU bu meseleleri daha iyi ele alabilmek amacıyla bağlı kuruluşlarının kendi toplu sözleşme görüşmeleri politikalarını geliştirmelerine yardım etmek amacıyla, bu eğitim projesini geliştirmiştir. Eğitim, katılımcılara söz konusu meselelerin ve etkilerinin tam olarak yapısını ve gelecekte toplu sözleşme görüşmelerinde, yeni iş dünyasını düzenlemek için bir araç olarak daha iyi anlamalarını sağlamak amacında olacaktır.

Söz konusu işçi temsilcilerinin, aşağıdakiler de dahil kilit konularla başa çıkmak için, toplu sözleşme görüşmelerinde uygulanabilir stratejiler geliştirmelerinde bilgi tartışmaları ve alışverişinde bulunmalarını sağlayacak beş bölgesel eğitim semineri verilecektir:

 • Bilgi ve danışma hakları;
 • Eğitim;
 • Cinsiyet eşitliği;
 • Veri koruma ve kontrolü;
 • Gözlem ve coğrafi hedefleme;
 • İş organizasyonu;
 • Bağlantı (kesme) hakkı;
 • Sağlık ve güvenlik; ve
 • iş-yaşam dengesi ve çalışma süresi

Eğitim modülleri katılımcılara şu konularda yardım edecektir:

 • Dijital teknolojilerin işler üzerinde ve çalışma koşullarında ve işçilerin hakları üzerindeki etkisini ve sektörler arası ve sektör toplu sözleşme görüşmelerinin bunları ele almak için nasıl geliştiğini anlamak;
 • Yeni teknolojilerin toplu sözleşme görüşmeleri yoluyla sunulmasını ele alabilmek için modelleri ve çözümleri incelemek ve kıyaslamak; ve
 • Sorunları aşmak ve dijitalleşmeden kaynaklanan fırsatları en iyi değerlendirmek için somut çözümler ve uygulanabilir formüle edebilmek.

Bölgesel seminerlerin her biri 40 katılımcıyı kapsayacaktır. Eğitim seminerleri EPSU yan kuruluşlarına ve özellikle aşağıdakilere açık olacaktır:

 • Farklı düzeylerde toplu sözleşme görüşmelerine katılan sendika delegeleri
 • EPSU’nun bağlı kuruluşlarının toplu sözleşme bölümlerinden temsilcileri
 • Avrupa çalışma konseylerinin temsilcileri

EPSU sendikalara ve Avrupa çalışma konseyi üyelerine eğitim vermekte hayli deneyim sahibi olan kuruluşlar Ecorys ve wmp ile ortak olarak eğitim modülleri geliştirmektedir. Eğitim programını önümüzdeki aylarda EPSU’ya danışarak hazırlayacaklardır. Proje sırasında tüm yan kuruluşlar için mevcut olacak bir eğitim rehberi de geliştireceklerdir.

Beş seminerden sonra, Aralık 2020 için son bir konferans planlanmaktadır; bu da projeyi gözden geçirmek, taslak eğitim rehberini tartışmak ve eylemi takip etmek için bir fırsat oluşturacaktır.

İlginç bir uygulamanız/modeliniz var mı? Bize bildirin!

Yeni dijital teknolojinin toplu sözleşme yoluyla sunulmasını şekillendirecek ilginç bir toplu sözleşme uygulaması/mutabakatı/kampanyanız var mı? Bize bildirin! Eğitimciler eğitim modüllerini hazırlamak ve geliştirmek için toplanan tüm yenilikçi uygulamaları kullanacaklardır! Onları [email protected]’ye gönderebilirsiniz.

Ne zaman ve nerede

Bölgesel seminerler

Ülkeler

Diller-Yorum

Bükreş 24-25 Eylül 2019

Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Rusya, Tacikistan, Türkiye

İngilizce, Arnavutça, Bulgarca, Romence, Rusça, Türkçe

Lizbon 19-20 Kasım 2019

Kıbrıs, Yunanistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, İngiltere

İngilizce, Yunanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca

Ljubljana 21-22 Ocak 2020

Avusturya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Almanya, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya, İsviçre

İngilizce, Almanca, Makedonca, Boşnakça/Hırvatça/Sırpça/Karadağca, Slovence

Stockholm 17-18 Mart 2020

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç

Danca, İngilizce, Fince, Fransızca, İsveç

Varşova 19-20 Mayıs 2020

Ermenistan, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Ukrayna

İngilizce, Çeke, Macarca, Lehçe, Rusça

EPSU bağlı sendikaların kendi katılımcılarının seyahat ve konaklama masraflarını karşılamalarını beklemektedir. Avrupa Komisyonundan sağlanan finansman ile bazı delegelerin seyahat ve konaklama masraflarını karşılayabileceğiz. Bütün ayrıntılar resmi davetiyeler gönderildiği zamanda mevcut olacaktır.

Daha fazla bilgi için irtibat: Luca Scarpiello ([email protected])

Bu toplantılar Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir projenin bir bölümüdür.

EPSU leaflet - EN

Logo European Commission