Sidomöten under EPSU:s 10:e kongress i Dublin (9)

EPSU kongresscirkulär nr 9 (EN - FR - DE - ES - SV - RU)

2018-12-18

EPSU:s 10:e kongress -  Kämpa för en framtid för alla

4-7 juni 2019, RDS, Dublin

Sidomöten under EPSU:s 10:e kongress i Dublin

EPSU:s 10:e kongress närmar sig snabbt. Kongressen äger rum den 4-7 juni 2019 i Dublin. På irländska fackliga kongresser är det en tradition att deltagare anordnar offentliga sidomöten, som på engelska kallas fringe meetings. Fringe meetings är inte en del av det officiella programmet, men meddelas på kongressen och är kopplade till debatterna på kongressen. Dessa sidomöten ger mer innehåll åt och tillåter diskussioner att fortsätta som tillägg till kongressens debatter.

För att planera och garantera att det finns plats ber vi er meddela oss om ni planerar att på EPSU:s 10:e kongress arrangera ett sådant sidomöte, om vilken fråga och med vem. Det finns ett begränsat antal salar som kan bokas (under lunchen och andra tidpunkter då kongressen inte äger rum). Detta gör det möjligt för oss att beställa lokal. Vi behöver få besked senast den 4 februari 2019.

Fyll vänligen i bifogade blankett om ni vill arrangera ett sidomöte. Om ni känner till en organisation som skulle vilja medverka tar vi gärna emot EPSU:s vänner och allierade. Det får lov att bli tillsammans med en organisation som tillhör EPSU. Om det finns fler förslag om ett liknande ämne kommer vi att föreslå att arrangörerna samarbetar. 

Eventuella kostnader för ett sidomöte täcks av arrangören / fackförbund som sponsrar möte. Det finns inga möjligheter till simultantolkning (med kabiner). Vi kommer att fördela tiderna för sidomöten inom konferenslokalerna när vi fått alla förfrågningar.

Om ni har några frågor om sidomöten ber vi er kontakta psanchez@epsu.org.

Vi tackar i förväg för gott samarbete

Med vänlig hälsning

Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare

Bilagor

  • BLANKETT för att anhålla om ett sidomöte (endast på EN)

  • EPSU kongresscirkulär nr 9 (EN - FR - DE - ES - SV - RU)

More like this