Rapport från EPSU:s 8:e kongress: Vart är offentliga tjänster på väg?

(15 september 2009, Bryssel) EPSU:s 8:e kongress gav ett klart mandat att främja och skydda offentliga tjänster. 10 ombud läste inför kongressen upp var sin ”åtgärd” som sammanfattar de beslut som fattats under veckan. Ombuden företrädde EPSU-medlemmar från alla delar av Europa.

De 10 åtgärderna (se nedan) utgör EPSU:s prioriteringar under kongressperioden 2009-2014. De introducerades av {{Meryem Ozsogut}} från turkiska vårdförbund SES, som även berättade om hur hon hade frisläppts från fängelse tack vare en internationell solidaritetskampanj (klicka här för mer information).

EPSU:s nyvalda ordförande, Anne Marie Perret, avslutade konferensen med en uppmaning till samtliga medlemsförbund att arbete för ett Europa där föreningsfrihet, rätt att organisera sig och strejka, respekteras och betraktas som grundläggande rättigheter.

90% av kongressombuden röstade för omval av Anne-Marie Perret, som EPSU:s ordförande, och Carola Fischbach-Pyttel och uttryckte därmed att EPSU:s medlems-förbund var nöjda med det arbete som utförts under perioden 2004-2009.

10 åtgärder för Europas offentliga tjänster 

1. Återerövra offentliga tjänster ”EPSU åtar sig att verka för EU-lagstiftning som låter offentliga tjänster stå utanför den inre marknaden” PCS (Storbritannien) Hector Wesley

2. Avtalsförhandlingar ”EPSU åtar sig att stärka vår kampanj för att undanröja låga löner” VDSZSZ (Ungern) Robert Janos Adam

3. Jämställdhet ”EPSU åtar sig att använda EPSU:s checklista för att minska löneklyftan mellan könen” Kommunal (Sverige) Petra Larsson

4. Finansiell och ekonomisk kris ”EPSU åtar sig att låta människar komma i första hand genom att sätta stopp för nedskärningar av offentliga tjänster Ver.di (Tyskland) Claudia Nowak

5. Samgående EPSU-ISKA Europa ”EPSU åtar sig att säkerställa att EU:s grannskapspolitik har en stark social dimension Ryska federationens vårdförbund (HWURF) Alex Morozov

6. Hälso- och sjukvård samt sociala tjänster ”EPSU åtar sig att säkerställa att EU-förslag om hälso- och sjukvård grundas på solidaritet CGIL (Italien) Natale Di Cola

7. Statsförvaltning ”EPSU åtar sig att inrätta en formell social dialog för statsförvaltning” Interco CFDT (Frankrike) Marie Odile Esch

8. Allmännyttiga verk ”EPSU åtar sig att föra kampanj för att erkänna vatten som mänsklig rättighet på alla EU-nivåer” OS UNIOS (Tjeckiska republiken) Michal Votava

9. Kommunal förvaltning ”EPSU åtar sig att kräva kraftfulla regler om social upphandling i EU” ABVAKABO (Nederländerna) Jenneke Van Pijpen

10. Den europeiska sociala modellen ”EPSU åtar sig att verka för ett EU som erkänner att grundläggande arbetsrätt har företräde framför den inre marknadens friheter AEEWTU (Estland) Sander Vaikma