RAPPORT FRÅN EPSU:s 8:e KONGRESS Våra mål för offentliga tjänster av hög kvalitet - livskvalitet 2009-2014

- [slutliga godkända texterna med kongressens resolutioner->art5612]

(2009-06-09, Bryssel) EPSU har antagit följande motion för kongressperioden 2009-2014, om offentliga tjänster av hög kvalitet - livskvalitet:

Motionen bekräftar:

“Offentliga tjänster av hög kvalitet - livskvalitet”: denna motion uppmanar EPSU att fortsätta sin kampanj för EU lagstiftning till skydd för offentliga tjänster och för ett handlingsprogram i EU om “offentliga tjänster av hög kvalitet”.

Den begär också att dimensionen offentliga tjänster av hög kvalitet bättre integreras i EPSU:s branschverksamhet och sociala dialog, samt att EPSU ska verka i riktning mot ett mer strukturerat samarbete om frågor beträffande offentliga tjänster med relevanta europeiska fackliga federationer.

Ärendet presenterades av EPSU:s ordförande, Anne-Marie Perret (bild).
Anne-Marie Perret påpekade att EPSU:s principer och värderingar grundas på att genomdriva principen och värderingarna för offentliga tjänster i hela EU:s politik och verksamhet (20:e stycket i motionen).
Hon förklarade också att EPSU kräver ett “EU handlingsprogram om offentliga tjänster av hög kvalitet” som utgår från protokollet för offentliga tjänster som undertecknades 2008 av de 27 EU regeringarna (motionens 10:e stycke).

Hon sade: “Vi engagerar oss att skydda och främja arbetsvillkor för offentliganställda. Offentliga sektorn behöver tillräckligt många, välutbildade och välbetalda anställda.”

Följande kongressombud talade under debatten om motionen:

- Valdis KERIS, LVSADA, Latvia
- Helena RODRIGUES, STE, Portugal
- Gerry GALLAGHER, Unison, UK
- Ylva THÖRN, Kommunal, Sweden
- Mahmut ARSLAN, HIZMET-IS, Turkey
- Anne BALTAZAR, FGF-FO, France
- Vincent BLOUET, CGT, France
- Jan DAVIDSEN, Fagforbundet, Norway
- Giovanni FAVERIN, FP-CISL, Italy + Mediterranean

- [slutliga godkända texterna med kongressens resolutioner->art5612]