Rapport från EPSU:s 8:e kongress: ”Partnerskap med offentliga sektorn är avgörande för EU:s energisektor”

{{Europas energikommissionär talar inför EPSU:s kongress}}

(11 juni 2009, Bryssel) ”Ingen energidialog utan social dialog”, sade den europeiske kommissionären för energi, Andris Piebalgs. Piebalgs talade på den åttonde kongressen för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. I ett meningsutbyte med kongressombuden betonade han att partnerskap med offentliga sektorn är ytterst viktigt för EU:s energisektor.

Kommissionären beskrev kopplingen mellan kommissionen program för hållbara jobb och energikommissionärens planer för att bekämpa klimatförändringen. Han talade om en minskning av växthusgaser med 30% före 2020, mer förnybar energi (användningen ska öka från 9 till 20 procent), före samma år, och en tjugoprocentig ökning av energi-effektiviteten.

<img13894|center>
Kommissionären lovordade EPSU:s engagemang för jobb av kvalitet i energisektorn och förklarade att han skulle fortsätta att använda sig av EPSU:s erfarenheter av branschen.

I sitt svar betonade EPSU:s ordförande för kommittén för allmännyttiga verk och företag, Sven Bergelin, vikten av att arbeta med offentliga sektorn i syfte att bevara den demokratiska och transparenta kopplingen mellan energisektorn och de medborgare som använder den. Han tackade kommissionären för hans genuina kontakter med EPSU under de gångna 5 åren.

[<img13912|left>Commissioner A. PIEBALGS speech->http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do?search=OK&searchText=pieba…]

[<img13912|left>slutliga godkända texterna med kongressens resolutioner->art5612]