Rapport från EPSU:s 8:e kongress : EPSU:s kongress antar motion om den ekonomiska och finansiella krisen

- [Slutliga godkända texterna med kongressens resolutioner->5612]

{(2009-06-09, Bryssel)} “Kongressombud! Vi måste nu genast engagera oss för en kampanj om en ny ekonomisk modell - en sann social marknadsekonomi” Blair Horan, (CPSU, Irland) som inledning till motionen.

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund har godkänt ett antal handlingar för att ta itu med den ekonomiska och finansiella krisen. Ombuden på EPSU:s 8:e kongress beslöt enhälligt att anta en motion under rubriken: “Den finansiella och ekonomiska krisen: konsekvenser för offentliga sektorn och ekonomin i stort”.

Blair Horan (CPSU, Irland) talade för EPSU:s styrelse när han lade fram motionen. Han påpekade att det var nödvändigt att sätta stopp för den nyliberala politik som lett till så stor skada, och underströk särskilt att konkurrens som lämnas utan kontroll orsakar enorma samhällsskador. “Det här är inte en normal lågkonjunktur, som är ett kännetecken för kapitalismen, utan det är den nyliberala modellen som totalt misslyckats”. Han krävde också en politik som endast skyddar banker som har en “viktig, systematisk roll” i samhället, i stället för en allomfattande räddningsaktion.

Det var John Evans, från OECD:s fackliga rådgivande kommitté som inledde sessionen då motionen antogs. Herr Evans välkomnade EPSU:s åtagande för ett kollektivt fackligt svar och krävde att följande åtgärder vidtas:

- Ingen återgång till nyliberalism
- Ett slut på skatteparadis
- En bredare, mer hållbar skattebas för nationella regeringar

Herr Evans kritiserade också Europeiska kommissionens självbelåtna behandling av krisen och sa att de tog lång tid att anpassa sin politik i förhållande till lågkonjunkturen.

EPSU:s biträdande generalsekreterare Jan Willem Goudriaan gav en översikt av konkreta handlingar som motionen skulle låta EPSU vidta, bl.a.

- Att tillsammans med EFS främja offentliga tjänster för att få stabilitet
- En Europeisk centralbank som sätter människor främst genom en politik som förhindrar massarbetslöshet
- Sträng reglering av banksektorn och finansiella produkter i syfte att trygga att de främst existerar för att stödja den reella ekonomin.

Följande kongressombud talade under debatten om motionen:

- Jane Carolan, Unison, Storbritannien
- Jenneke Van Pijpen, Abvakabo-FNV, Nederländerna
- Marie-Odile Esch, CFDT-Interco, Frankrike
- Tatiana Nikitina, SEUU, Ukraina
- Neil License, PCS, Storbritannien
- Páll Hannesson, BSRB, Island
- Didier Bernus, FPSPSS-FO, Frankrike
- Eva Nordmark, SKTF, Sverige
- Ilias Vrettakos, ADEDY , Grekland
- Merja Ailus, JYTY, Finland å alla fackförbunds vägnar
- Bernd Loescher, USF, Belgien (EU institutioner)

{De slutliga godkända texterna med kongressens resolutioner kommer att bli tillgängliga snart}

- [Slutliga godkända texterna med kongressens resolutioner->5612]