Rapport från EPSU:s 8:e kongress : Anförande av generalsekreteraren för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU)

{{Presentation av verksamhetsberättelsen}}

(8 juni 2009, Bryssel) Utdrag ur anförande av Carola Fischbach-Pyttel (EPSU:s generalsekreterare):
EPSU:s 8:e kongress äger rum den 8-11 juni 2009 inom ramen för den ekonomiska och finansiella krisen. Alla i offentliga sektorn påverkas av krisen och arbetstagare hotas med att förlora sitt arbete eller mindre lön.
Det är av den anledningen som EPSU kämpar för sina medlemsförbund och offentliganställda för arbetsvillkor av god kvalitet.
EPSU består idag av 224 organisationer, vilket kommer att öka till 255 i och med samgåendet med ISKA (Internationalen för stats- och kommunalanställda).
Under de senaste 5 åren har EPSU medverkat i ett antal kampanjer:
- Den av EFS ledda kampanjen mot tjänste- (eller Bolkenstein) direktivet. Intensivt lobbyarbete och mobiliseringsinsatser gav oss en politisk seger; principen om ursprungsland släpptes. Tyvärr står vi nu inför en stor utmaning efter successiva domar från Europadomstolen till förmån för marknaden.
- En kampanj för att främja positiv lagstiftning för offentliga tjänster under vår kampanj “Offentliga tjänster av hög kvalitet - livskvalitet”. Medlemsförbund har organiserat presskonferenser, demonstrationer och andra aktioner både nationellt och lokalt.
- 10 borgmästare i större europeiska huvudstäder stödde ovanstående kampanj, vilket gav en stark politisk signal till stöd för vår sak.
- En kritisk kampanj mot förslag om ett EU direktiv om gränsöverskridande sjukvård, under rubriken “vård för alla”. EPSU uttalade sig om att vi inte ville ha ett europeiskt snabbköp för sjukvård och att den rättsliga grunden för direktivet borde vara principen om allmän sjukvård.
- EPSU har varit mycket aktiv inom avtalsförhandlingar och tecknat viktiga avtal inom alla fyra branscher som omfattas av europeiska sociala dialogen.
- 200 kandidater skrev under EPSU:s löfte om offentliga sektorn som del av vår kampanj inför valet till europaparlamentet.
- EPSU har också lanserat projektet ‘Turning the tide’ (www.epsu.org/humanface) som visar exempel på hur vanliga människor - fackliga medlemmar och engagerade medborgare - med framgång stått emot liberalisering av lokala tjänster.
- Vi har kämpat att få ett starkt arbetstidsdirektiv
- Vi har stött EFS insatser att trygga ett bra EU direktiv om europeiska företagsråd
- Vi har organiserat europeiska demonstrationer på världsvattendagen, om överbeläggning på fångvårdsanstalter och deltagit i alla EFS “eurodemonstrationer”.
Nu måste vi öka takten och fortsätta vårt goda arbete som bottnar i vår centrala princip om solidaritet.

<doc13883|left>