Rätt perspektiv på Europa - Seminarium för EPSU:s medlemsförbund

<CENTER><FONT SIZE=3 COLOR="TEAL"{{Rätt perspektiv på Europa

Seminarium för EPSU:s medlemsförbund

FRÅGEFORMULÄR

}}</FONT></CENTER>

EPSU håller på att omdefiniera sin kommunikationsstrategi. En väsentlig del av denna process är att inrätta ett nätverk med nyhets- och webbredaktörer från våra mer än 200 medlems¬förbund. Vi på EPSU:s sekretariat anser att ett stort antal av de beslut som fattas i Bryssel resulterar i svag lagstiftning. Skälet är ofta att besluten fattas utan till¬räcklig offentlig debatt. Ett av de bästa sätten som vi kan använda oss av för att vidga den offentliga debatten om EU-frågor, är att ge er sammanfattningar av de stora frågor som diskuteras.

Vi vill kunna göra detta på ett effektivt sätt och har därför tagit fram bifogade fråge¬formulär. I formuläret uppmanas ni att ge information om era nyhets- och webb¬redaktörer och meddela på vilket sätt ni helst skulle vilja ta emot EU-information.

Var vänliga och fyll i formuläret så snart som möjligt och skicka tillbaka det till följande adress: [[email protected] ->[email protected]] absolut senast den 20 april 2006.

Vi ser fram emot att inrätta detta nätverk och stärka de offentliganställdas röst i Europa.

<doc4974|left><doc4975|left>