Internationella vattendagen - Onsdagen den 22 mars

Den fasta kommittén för allmännyttiga verk studerade utvecklingen i Europas vatten¬sektor vid sina möten den 7 april och 7 oktober 2005 i Luxemburg.

Kommittén beslutade att det vore bra för EPSU att aktivt delta i aktiviteter som organiseras i samband med internationella vattendagen den 22 mars 2006. Denna medverkan kan ske i form av en offentlig aktion som uppmärksammar medborgare och politiker på hur vattentjänster hotas av att en väsentlig service i allt större utsträck¬ning kommersialiseras.

Aktionen skulle kunna omfatta följande:

{{1. }}Att organisera en offentlig aktion utanför ansvarigt ministerium och/eller EU-repre¬sen¬tationen i så många europeiska länder som möjligt den 22 mars. Viktiga krav är:
-* Erkännande av att säkra och tillförlitliga dricks- och avlopps¬vatten¬tjänster är en mänsklig rättighet.
-* Nej till avreglering av vattentjänster. Aktionen skulle visa att vi är oroliga på grund av kommissionens planer att främja konkurrens inom vattensektorn.
-* Stopp för främjandet av privata sektorn (genom PPP) i utvecklingsländer. Prioritet till offentliga sektorn (95% av vattentjänsterna i världen tillhandahålls av det offentliga).
-* Vatten och andra offentliga tjänster bör inte omfattas av tjänste/Bolke¬stein¬direktivet.
-* Kommissionen bör dra tillbaka sin begäran om att utvecklingsländer ska öppna vatten¬tjänster som en del av förhandlingarna om GATS.

{{2. }}Vi begär inte någon massaktion. Aktionens genomslagskraft kommer att bero på hur många länder som täcks. Det är viktigt att se till att aktioner genomförs i samtliga EU:s medlems¬stater och, om möjligt, i EU:s anslutnings- och kandidat¬länder, för att utöva och demonstrera vår fackliga rörelses styrka i branschen. Kollegor i Belgien (kommissionen och Europaparlamentet), Österrike och Finland (EU:s ordförande¬skap) reflekterar över att vidta specifika aktioner.

{{3.}} Var uppfinningsrika och kreativa för att få uppmärksamhet i media.

{{4.}} Detta kommer också att vara ett tillfälle att arbeta med andra grupper som ställer sig bakom att vatten ska vara en offentlig tjänst. Fackföreningar i flera olika länder arbetar i koalitioner med sådana grupper.

{{Förslag till slagord vid aktioner:

- Vårt vatten är inte till salu
- Vatten är en mänsklig rättighet
- Låt bli vårt offentliga vatten
- Vatten och andra offentliga tjänster bort från Bolkesteindirektivet}}

Vi ber er studera dessa förslag och meddela om ert förbund kan medverka. Här bifogas ett informationsblad med exempel på en rad aktioner som skulle kunna genomföras. Vi tackar på förhand för att ni fyller i och skickar tillbaka informationsbladet till oss om vad ert förbund är redo att göra.

<doc4336|left><doc4337|left>

  • poster - Nl
  • Tract - EN 1st page

More like this