Gripen under pistolhot slagen torterad - turkisk fackföreningskvinna berättar för EPSU:s kongress om sina umbäranden

Under EPSU:s 8:e kongress sista session, lyssnade delegaterna till Meryem Özsögüt från turkiska vårdförbundet SES. Hon berättade om sina hemska upplevelser när hon greps och utsattes för tortyr av turkiska myndigheter. Under 2008 organiserade hon en presskonferens för att fördöma avrättningar som utförts av myndig¬heterna. Hon greps utan vidare, under pistolhot, och hölls kvar i häkte utan rättegång.

Hon tackade EPSU och Internationalen för stats- och kommunalanställda för deras hjälp med att organisera en internationell solidaritetskampanj för att hon skulle släppas fri. Özsögüt gav detaljerad information om några av de många kränkningarna av fackligt aktivas mänskliga rättigheter i Turkiet.

<img13891|center>

I talet, som ombuden stod upp och applåderade, sade hon att hennes närvaro på kongressen visade hur viktigt det är att fackföreningar samarbetar över gränserna.

Innan hon introducerade de 10 åtgärderna för offentliga tjänster, som var kongressens sista punkt, avslutade hon sitt anförande med en appell ”länge leve internationell solidaritet”.

<doc13909|left>