Gränsöverskridande solidaritet för en integrerad industri

EPSU kongress Deklaration

{Antaget den 15/06/04}

{{{Gränsöverskridande solidaritet för en integrerad industri}}}
{{{EPSU:s normer för Europas el- och gasindustri}}}

{{EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga företag har enats om att företag som drivs inom Europas el- och gasindustri måste följa ILO:s grundläggande konventioner om arbetsrätt}}

Dessa grundläggande ILO-konventioner är föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar (87 och 98), lika möjligheter och lika lön (100 och 111), inget tvångsarbete (29 och 105) och inget barnarbete (138 och 182)

EPSU:s medlemsorganisationer kommer inte att acceptera att dessa normer överträds.

De fackföreningar som påtalar överträdelser kommer att stödjas av EPSU och dess medlemmar, vilka kommer att medverka i en solidaritetskampanj i syfte att få företaget att följa normerna.

{{Strejkstöd}}

Om EPSU:s medlemmar uppmanas och informeras om situationen kommer de att skicka varningar till arbetsgivare om att de avser övervaka strejkåtgärder (1). EPSU:s medlemsfackföreningar kommer även att informera sina medlemmar, fackliga ombud och företagsråd om strejkens omständigheter.

{{Respekt för kollektivavtal}}

Företag och arbetsgivarorganisationer måste respektera de kollektivavtal som de ingår. Om arbetsgivare eller företag vill frångå nationella kollektivavtal inom elsektorn mot fackföreningarnas önskan kommer EPSU och dess medlemmar att vidta solidariska åtgärder.

EPSU kommer att vidta solidariska åtgärder mot arbetsgivare eller företag som inte skriver under lämpligt kollektivavtal inom elsektorn, enligt vad som fastställs av relevant fackförening, och sedan undergräver dess bestämmelser.

EPSU kommer att vidta solidariska åtgärder mot arbetsgivare eller företag som försöker kringgå fackföreningarna och inte satsar på konstruktiv social dialog med fackföreningarna.

<doc1499|left>

More like this