Gåvor till minne av Tamara Goosens

<font size=1>Till ledamöterna i fasta kommittén för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster / styrelsen,
Frivilligorganisationer inom sjuk- och hälsovård
</font>

Bästa kollegor

Det är min smärtsamma uppgift att informera er om att vår kollega [Tamara Goosens gick bort I slutet av maj->art6549]. Många kollegor har förklarat att de önskar ge en minnesgåva till en lämplig organisation som Tamara själv skulle ha gett sitt stöd. Vi har med hjälp av våra holländska kollegor från ABVAKABO funnit Pink Ribbon.

Pink Ribbon är en nederländsk stiftelse som arbetar för och finansierar:
- projekt för att öka medvetenheten on bröstcancer
- projekt för att förbättra vård och välbefinnande för bröstcancerpatienter
- forskning i syfte att förebygga bröstcancer samt tidig upptäckt

Pink Ribbons webbplats är endast på holländska och av den anledningen föreslår vi att ni sänder minnesgåvor till EPSU:s bankonto:

{{{<font size=1>
Kontoinnehavare: EPSU

Bankens namn och adress: KBC BANK, Rue Royale 49, 1000 Bryssel – Belgien

IBAN: BE62437620094261
BIC : KREDBEBB</font>}}}

och preciserar att gåvan är ”{ {{to the memory of Tamara Goosens}} }”.

Vi tar emot donationer fram till den 10 december 2010 och det totala beloppet kommer att överföras till Pink Ribbon.

Stort tack för ert stöd och er omtanke.

Vänliga hälsningar,

Carola Fischbach-Pyttel
Generalsekreterare