FN:s dag för offentliga tjänster 2022: Arbetstagarna är redo för förändring

23 June 2022 Public Service Day

 

FN:s dag för offentliga tjänster är den 23 juni. I år kan vi fira utan de mycket stränga åtgärder som den värsta perioden av pandemin medförde, men vi glömmer inte vad pandemin har inneburit för de som arbetar inom den offentliga sektorn och som höll igång samhället. Vi hyllar personalen som viger sina liv åt att kunna tillhandahålla offentliga tjänster och se till att människor kan ta del av mänskliga rättigheter. Avfallsarbetare, vårdpersonal, bibliotekarier, statstjänstemän, fängelsepersonal, brandmän, skatteindrivare, statistiker, ingenjörer, socialarbetare, barnmorskor, receptionister, städare... listan kan göras lång. Tillsammans står vi till människors förfogande dygnet runt. FN:s dag för offentliga tjänster är en dag för dessa arbetstagare.

Under de första dagarna av COVID-19-pandemin firade världen personalen som stod i frontlinjen; de jublade och applåderade i sin trygga hemmiljö. Det var ett välkommet tecken på uppskattning - men det räcker inte. EPSU kräver förändring. Applåder och vänliga ord kan inte ersätta högre löner, bättre arbetsvillkor och tillräcklig bemanning. Vi måste stärka våra offentliga tjänster. De är avgörande för att hantera klimatförändringen, skapa sociala framsteg och uppnå social rättvisa.

Arbetstagare inom den offentliga sektorn känner särskilt hårt av inflationens inverkan på lönerna. Mer än ett decennium av åtstramningar - uppsägningar, lönestopp, anställningsstopp - har gjort många anställda inom den offentliga sektorn sårbara. Med en inflation inom EU som kommer att nå 6,8 % i år - och stiga till 9 % i Storbritannien, 9,6 % i Serbien och 69,9 % i Turkiet - är det än en gång arbetstagarna som får känna på det.

EPSU har under lång tid varnat för konsekvenserna av liberaliseringen och kommersialiseringen av offentliga tjänster. Detta ger inga fördelar åt arbetande människor och raserar en grundpelare som ska ge stabilitet i våra ekonomier och samhällen. Dessa metoder leder till att offentliga medel och resurser sugs upp för att sedan gå till vinstdrivande företag. Ett tydligt exempel på dessa konsekvenser är det franska multinationella vårdföretaget ORPEA.

Arbetstagarna inom den offentliga sektorn vill ha förändring. Vi har varit ute på gatorna och deltagit i stridsåtgärder under de senaste veckorna för högre löner, bättre arbetsvillkor och mer personal. Om dessa faktorer inte åtgärdas snarast kommer de offentliganställda ha svårt att leverera de högkvalitativa tjänster som de strävar efter att tillhandahålla.

Och vi kan vara positiva. Fackföreningar i hela Europa visar att förändring är möjlig. Avfallssektorn i Storbritannien har nyligen varit föremål för en rikstäckande våg av tvister och aktioner - och arbetstagarna ser en liten ljusning när det gäller högre löner. Norska fackföreningar har lyckats driva igenom stora löneförhöjningar för kommun- och statsanställda. Vår tyska medlem ver.di har haft anmärkningsvärt stor framgång för 330 000 anställda inom socialtjänst och utbildning, vilket kommer att ge dem mer ledighet och bättre lön! Sådana exempel är en inspiration för arbetstagare som vill driva igenom högre löner och bättre villkor i hela Europa och världen.

I dag hyllar vi de anställda inom den offentliga sektorn som arbetar mitt i en väpnad konflikt, som dem i Ukraina. De kämpar dagligen; de riskerar sina liv för att försöka förse sina samhällen med energi, vatten, sjukvård och mycket annat. Länge leve de offentliganställda!