Europeisk mobilisering av vård- och omsorgsanställda 

health action week 2020 EPSU logo

Ledare för fackförbund inom vård och omsorg i Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) utlyser en europeisk aktionsveckan den 26-30 oktober. Uppropet kom efter ett möte den 8 oktober, då fackliga representanter diskuterade hur pandemin har hanterats. 
 
Den andra vågen av pandemin kom igång t.o.m. före vintersäsongen. Den utsätter vård- och omsorgsanställda igen för enorma påfrestningar. Vi ser över hela Europa en snabb ökning av antalet fall. Fackförbund rapporterar åter att det saknas nödvändig skyddsutrustning, materiel and personal för att stå emot en ny tillväxt av infektioner. Dessutom känner sig många arbetstagare fortfarande utmattade och stressade efter att ha handskats med den första vågen. 
Jan Willem Goudriaan, EPSU:s generalsekreterare, säger: “EPSU och dess medlemsförbund uppmanar Europeiska unionen och nationella myndigheter att göra personlig skyddsutrustning tillgänglig för personal på alla sjukhus, vård- och omsorgsinstitutioner. 
Vi värnar våra offentliga sjukvårds- och omsorgssystem för att de ska kunna svara på denna sjukdom och framtidens pandemier”.
 
En aktionsvecka äger rum över hela Europa den 26-30 oktober. Den sammanfaller med uppropet från Internationella fackliga samorganisationen (IFS) och de globala fackliga federationerna om en aktionsdag “investera nu i omsorg“, den 29 oktober.
Sjuksköterskor, läkare, vårdbiträden, anställda på äldreboenden och i hemtjänsten och andra arbetstagare i frontlinjen mobiliserar sig i Europa kring dessa krav: 
- högre lön 
- mer personal
- vård av god kvalitet för alla 
Vi måste säkerställa att vi får ut de rätta lärdomarna av pandemin och att anställda i det främsta ledet får allt de behöver för att fortsätta kampen mot covid-19.  Under de kommande dagarna ger vi ut ett manifest med våra förslag om hur sjukvården borde göras om i framtiden. Våra förslag ger möjlighet att på lång sikt omvandla vård och omsorg. 
Ytterligare information från: Pablo Sanchez [email protected] 0032 (0)474626633