E.R.2. Brådskande resolution om stöd för fackliga rättigheter – Nej till Frihandel med Colombia

1. Kongressen noterar att Europeiska unionen i början av maj 2009 höll en tredje runda handelsförhandlingar om frihandelsavtalet med Colombia. .Dessa överläggningar fortsätter och ska avslutas innan utgången av år 2010.

2. Konferensen beklagar djupt att Colombia förblir den farligaste platsen i världen att vara fackföreningsansluten. Tvångsförflyttningar, mord och förtryck är dagliga anledningar till fruktan för fackliga medlemmar i Colombia och tusentals fackliga medlemmar och ledare har dödats av paramilitärer och till och med av colombianska armén och polisen under de senaste tio åren.

3. Vi beklagar att regimen i Colombia förblir en skamfläck på kontinenten. Konferensen kräver att internationella samfundet vidtar åtgärder som garanterar att rätten till liv, föreningsfrihet och möjligheter till normal facklig verksamhet respekteras i Colombia.

4. Fackföreningsrörelsen i Colombia har särskilt bett om solidaritet vid denna tidpunkt för att trygga att det föreslagna frihandelsavtalet mellan EU och Colombia, som för närvarande förhandlas, blockeras. Det är motbjudande att Europeiska unionen skulle överväga att ge sig in i frihandel med en regim som fördöms över hela världen för övergrepp mot mänskliga rättigheter och som särskilt inriktar sig på fackliga organisationer.

5. Det är särskilt skamligt att EU överväger att teckna ett sådant avtal vid denna tidpunkt, då till och med det föreslagna handelsavtalet mellan USA och Colombia i praktiken blockerats, i synnerhet, tack vare amerikanska arbetarrörelsens aktioner. Konferensen noterar vidare att Norge har upphävt förhandlingar om frihandel med Colombia medan situationen för mänskliga rättigheter utreds.

6. I erkännande av nyligen gjorda deklarationer av de större fackliga samorganisationerna i Colombia anmodar kongressen EPSU och alla dess medlemsorganisationer att:

-* Använda allt sitt inflytande att driva kampanj mot det föreslagna frihandelsavtalet med Colombia.
-* Öka medvetenhet om colombianska fackföreningsrörelsens kamp och undersöka alla möjligheter till solidariska insatser.
-* Formellt be EFS att samordna europeiska fackföreningsrörelsens insatser för att trygga att frihandelsavtalet inte undertecknas med regimen.

Antaget av EPSU:s Kongress den 10 juni 2009

More like this