EPSU:S UTBILDNINGSPROJEKT: Kollektivförhandlingar i en digital tidsålder

DIGITAL email keyboard

Säkerställa att offentliganställda får sin del av digitaliseringens fördelar

Ny teknik kan ha en stor inverkan så gott som varje beståndsdel av anställningsvillkor, bl.a. betyda omfattande ändringar vad gäller arbetets förutsättningar, kan öka arbetsgivares möjligheter att bevaka och kontrollera arbetsbördan. Det kan leda till fler tillfällen för distansarbete hemifrån eller skapa tryck som inkräktar allt djupare i arbetstagares privatliv.  Fackförbund i offentliga tjänster kan utnyttja kollektivförhandlingar för att säkerställa att arbetstagare får sin del av fördelarna med ny teknik, samt att deras intressen skyddas.

EPSU har av detta skäl utarbetat detta utbildningsprojekt för att hjälpa medlemsförbund att utveckla sin kollektivförhandlingspolitik, i syfte att bättre hantera dessa utmaningar. Ändamålet med utbildningen är att deltagarna ska bättre förstå exakt hur utmaningarna fungerar och vad de innebär för framtidens kollektivförhandlingar, som verktyg att styra denna nya arbetsvärld.

Fem regionala utbildningsseminarier kommer att hållas, för att arbetstagarombud ska få tillfälle att diskutera och utbyta information om hur praktiska strategier utarbetas för kollektivförhandlingar som omfattar viktiga frågor, bland annat:

 • rätt till information och samråd
 • utbildning
 • jämställdhet
 • dataskydd och –kontroll  
 • övervakning och geospårning
 • arbetsorganisation
 • rätt att inte vara uppkopplad
 • arbetsmiljö, samt
 • balans mellan arbete och privatliv och arbetstid

Utbildningsmodulerna kommer att hjälpa deltagarna att:

 • förstå hur digitala tekniker inverkar på arbete, arbetsvillkor och arbetstagares rättigheter, och hur kollektivförhandlingar - både branschöverskridande och för enskilda branscher - utvecklats för att hantera dem
 • analysera och jämföra modeller och lösningar för att behandla införande av ny teknik genom kollektivförhandlingar, samt
 • formulera konkreta lösningar och praktiska strategier för att övervinna problem och göra det bästa av möjligheter som uppstår av digitalisering.

Alla regionala seminarier kommer att ha upp till 40 deltagare.

Utbildningarna är öppna för alla EPSU:s medlemsförbund, särskilt för:

 • fackliga representanter, som är engagerade i avtalsförhandlingar på olika nivåer
 • företrädare för avtalsenheter på EPSU:s medlemsförbund
 • företrädare för europeiska företagsråd

EPSU utarbetar kursmodulerna i samarbete med Ecorys och wmp, två organisationer med betydande erfarenhet av att driva fackliga kurser och utbildningar för ledamöter av europeiska företagsråd. De ska sammanställa utbildningsprogrammet i samråd med EPSU under de kommande månaderna. Under projektets gång kommer de också att ta fram en kurshandledning, som blir tillgänglig för alla medlemsförbund.

En avslutande konferens planeras i december 2020 efter de fem seminarierna, som ska ge tillfälle att granska projektet, diskutera utkastet till kurshandledning och planera uppföljningsåtgärder.

Har ni någon intressant praxis eller mall? Berätta för oss!

Har ni någon intressant praxis, ett avtal eller en kampanj inom kollektivförhandlingar för att formge införandet av ny digital teknik genom avtalsförhandlingar? Berätta om det för oss! Kursledarna kommer att använda all innovativ praxis som insamlats för att iordningställa och utveckla kursmodulerna! Skicka gärna upplysningar till lscarpiello@epsu.org

Var och när

Regionala seminarier

Bukarest 24-25 september 2019

Länder: Albanien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Tadjzikistan, Turkiet

Språk - tolkning; engelska, albanska, bulgariska, rumänska, ryska, turkiska

Lissabon 19-20 november 2019

Länder: Cypern, Grekland, Irland, Israel, Italien, Malta, Portugal, Spanien, Storbritannien

Språk - tolkning: engelska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska

Ljubljana 21-22 januari 2020

Länder: Österrike, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Tyskland, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Slovenien, Schweiz

Språk - tolkning: engelska, tyska, makedonska, BHSM, slovenska

Stockholm 17-18 mars 2020

Länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige

Språk - tolkning: danska, engelska, finska, franska, svenska

Warszawa 19-20 maj 2020

Länder: Armenien, Vitryssland, Tjeckien, Estland, Georgien, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Ukraina

Språk - tolkning: engelska, tjeckiska, ungerska, polska, ryska

Medlemsförbund förväntas av EPSU att stå för deltagarnas rese- och hotellkostnader. Medel från EU-kommissionen tillåter oss att täcka rese- och uppehälleskostnader för somliga delegater.  Exakta uppgifter meddelas när en formell inbjudan skickas ut.

Kontakta gärna Luca Scarpiello (lscarpiello@epsu.org) för ytterligare upplysningar.

Dessa möten är del av ett projekt som finansieras av EU-kommissionen.

Logo European Commission