EPSU:s aktionsdag på FN:s dag för offentliga tjänster, 23 juni 2021

Public Service day EPSU logo

Bästa kollegor, 

Vi ber om ert stöd och bidrag till att göra den europeiska aktionsdagen den 23 juni till en succé.

Förenta Nationerna har utropat den 23 juni till den internationella dagen för offentliga tjänster. Det är den dag då vi firar arbetstagarna inom offentliga tjänster och hur de bidrar till våra samhällen. Pandemin har visat hur viktigt våra medlemmars och andra viktiga arbetstagares bidrag är för att hålla igång våra samhällen. Arbetstagare inom offentliga tjänster gör det möjligt för människor att få utöva sina mänskliga rättigheter, se till att länder uppnår hållbarhetsmålen och att EU fullgör sitt åtagande när det gäller den europeiska pelaren för sociala rättigheter. EPSU:s styrelse har kommit överens om att vi bör använda denna till till att hylla det arbete som personalen inom offentliga tjänster utför. De har ofta satt sina liv på spel under pandemin, framför allt personal inom vård och omsorg. Många av dem har fått covid-19 och flera tusen har dött i Europa. 

Huvudbudskap för den 23 juni:

  • Bygg upp bättre! Prioritera kvalitativa offenliga tjänster med adekvata bemanningsnivåer och kvalificerad arbetskraft för en framtid för alla.
  • Högre lön och bättre arbetsvillkor för offentliganställda!
  • Nej till åtstramning! Nej till privatisering och kommersialisering. 

a)      Vi ber varje fackförbund att ta 4-5 bilder med olika grupper av arbetstagare och medlemmar på arbetsplatsen (iförda arbetskläder) tillsammans med en gemensam logotyp (se nedan) och Gå med i kampen för offentliga tjänster (på ert språk)  Här finns några exempel: https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/.

       Dessa bilder kan tas under dagarna fram till den 23:e juni.

b)    Vi kommer vi att göra en "fotobok" med bilderna och erbjuda den till europeiska institutioner i EU och till institutioner utöver EU, som Europarådet, FN:s ekonomiska kommission för Europa (UN ECE) och WHO:s europakontor för att understryka det arbete våra medlemmar göra och med våra krav som en uppföljning av aktionen.

c)    Aktionerna kan länkas till era aktioner och krav som ni redan arbetar med, som mer bemanning, högre lön och bättre arbetsvillkor, kvalitativa offentliga tjänster och kampen mot privatisering. Syftet är att synliggöra vårt gemensamma arbete och våra gemensamma ståndpunkter som en del av den kamp som våra fack inom allmännyttan för i alla länder i Europa. Formen för aktionen är flexibel och ger möjlighet för tusentals arbetstagare att delta trots restriktionerna på grund av pandemin.

d)    Till de fackförbund som engagerar sig i stridsåtgärder, arbetsavbrott eller till och med strejker den 23 juni (även dagarna precis före och efter): Håll oss informerade så att vi kan hjälpa till med att förstärka budskapet och understryka att Europas arbetstagare inom offentliga tjänster mobiliserar kring gemensamma krav.

e)    Vi föreslår att ni genom att överlämna ett brev till regeringen, politiker och/eller EU-tjänstemän och tjänstemän i andra europeiska organ som Europarådet, UN ECE och WHO:s europeiska region i ert land kan skapa en samlingspunkt för protester, sammankomster, evenemang som är fristående eller del av befintliga nationella kampanjer. Vi kommer att undersöka möjligheten att göra detsamma i Bryssel till EU-institutionerna och WHO-kontoret (ta gärna ett foto när fotot överlämnas om hygienbestämmelserna tillåter det).

f)     En del av arbetet kommer att ske via sociala medier. Vi kommer att skapa en twitterstorm den dagen då vi kommer att använda bilderna från arbetsplatserna (se ovan).

g)    I medierna kommer vi att publicera en gästkrönika tillsammans med ett brev till myndigheterna (i EU, Europarådet, UN ECE och WHO:s europeiska region) med EPSU:s krav. På FN:s dag för offentliga tjänster firar vi arbetstagarna inom offentliga tjänster, vi kräver kvalitativa offentliga tjänster och säger nej till åtstramning

h)    En video med så många röster som möjligt kommer att skapas för att marknadsföra aktionen, och därför behöver vi ert stöd - se länken nedan för att registrera er för videon!

i)     Vi kommer att använda hashtaggen #publicservicesday i alla sociala medienätverk.

j)     Man kommer att organisera en offentlig onlinedebatt om offentliga tjänster och fackets hårda arbete inom den offentliga sektorn. 

Vi har skapat en serie logotyper (se nedan) som kan användas anpassas för att användas runt datumet 23 juni i fackliga evenemang, demonstrationer, onlineevenemang och kontors- eller arbetsplatsfoton, och de innehåller ett budskap som EPSU kommer att dela på sociala medier tillsammans med de lokala anslutna förbunden.  

Skicka era foton till oss via apparna WhatsApp, Telegram eller Signal till följande nummer 0032 471572674 eller mailas till Pablo Sanchez [email protected] och Catherine Boeckx [email protected]. Tveka inte att dela informationen med så många medlemmar som möjligt och följ den här länken för att registrera er för marknadsföringsvideon:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScumxYdTs6RZmtrfUgeiFBsdbHtNDFEAwerBawF6kBb6xZ81g/viewform?usp=sf_link

Vi organiserar ett offentligt onlineevenemang den 23 juni för att diskutera offentliga tjänster och lyfta fram frågor som vi arbetar för. Om ni skulle vilja lyfta fram en specifik fråga i den evenemanget när det gäller att försvara offentliga tjänster eller bekämpa privatisering eller kommersialisering av dina medlemmars arbete så behöver ni meddela oss detta före den 29 maj på epostadress [email protected] 

Om ni behöver mer information kan ni kontakta Pablo Sanchez [email protected] eller Tuscany Bell [email protected] 

Tack för ert och era medlemmars hjälp till att göra denna dag till framgångsrik.  Det våra medlemmar gör för samhället behöver vi hålla levande. 

I solidariet, 

Jan Willem Goudriaan
Generalsekreterare för EPSU

Explanation video

Logotyper som ska användas:

>TRANSLATIONS (more languages)