EPSU:s 8:e kongress 8-11 juni 2009 Uppföljning

Samtliga resolutioner som antogs av EPSU:s 8:e kongress finns nu på engelska, tyska och spanska på EPSU:s webbplats [http://www.epsu.org/r/493->rub493]. Språkversionerna läggs ut allteftersom de blir klara. Sekretariatet kommer på grundval av dessa resolutioner att utarbeta en första översikt av EPSU:s åtgärdsprogram för kongress¬perioden 2009–2014 som ska behandlas av EPSU:s styrelse 9–10 november i år.

EPSU:s stadgar med kongressens ändringar finns på engelska på [www.epsu.org/a/5533->art5533].
Språkversionerna läggs ut allt eftersom de blir klara. Observera att styrelsen kommer att revidera bilagorna till stadgarna, med undantag av det reviderade samarbetsavtalet mellan ISKA och EPSU, i november i år.