EPSU hyllar alla modiga brandmän på den internationella brandmannadagen

International Firefighters’ Day

På den internationella brandmannadagen delar EPSU sin solidaritet med brandmän som har dött när de tjänat våra samhällen och som vigt sina liv åt att skydda allas vår säkerhet; till deras familjer, kollegor och kamrater. Vi hyllar deras mod och engagemang. De kommer inte att glömmas bort.

Sedan pandemin började har brandmän och räddningstjänst utsatts för ännu större påfrestningar. Tillsammans med annan personal i frontlinjen riskerar de sina liv för att skydda andra. EPSU:s styrelsen uttrycker sin tacksamhet till alla brandmän över hela Europa och bekräftar än en gång sitt åtagande att fortsätta kämpa tillsammans med brandmännen för bättre lagstiftning för att skydda arbetstagare från asbest och andra cancerframkallande och mutagena ämnen.

Vi påminner oss också om att brandmän är människor - inte superhjältar. De är vanliga arbetstagare som dagligen ställs inför traumatiska situationer. Psykosociala risker och posttraumatisk stress är väldokumenterade problem som brandmän ställs inför. Det behövs förebyggande och riktade åtgärder i alla skeden av deras arbete.

Slutligen vill EPSU:s styrelse uttrycka sin solidaritet med brandmän i Ukraina: kvinnor och män som outtröttligt arbetar för att tillgodose behoven i deras samhälle i den pågående konflikten och under de mest utmanande omständigheter när kulor och bomber omger dem.

Vi önskar alla brandmän en fin dag på internationella brandmannadagen.