EPSU convinced public sector workers will rise to the challenges of 2017

Dag ut och dag in försvarar offentliganställda väsentliga värderingar, samtidigt som de utför offentliga tjänster av god kvalitet under svåra, ibland farliga omständigheter, åt våra samhällen och människor. Det nya året blir en utmaning för våra medlemmar, eftersom deras arbete, resurserna de förtjänar och det Europa vi eftersträvar ständigt ifrågasätts. Tillsammans kan vi göra skillnad under det nya året genom att utmana nationalistiska, främlingsfientliga och åtstramningsnormer, som skadar arbetande människor. Vår första strid 2017 blir att hindra europaparlamentet från att godkänna handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA). Avgörande omröstningar om CETA äger rum i europaparlamentet den 24 januari och 1 februari.

Senare i år ska vi fortsätta vårt arbete med att övertyga riksdagar, regeringar och EU-kommissionen om att TISA inte är en bra uppgörelse för offentliga tjänster. Vi uppskattar ert fasta, pålitliga stöd för att göra en rättvisare och mer progressiv handelsagenda till ett viktigt ämne på mötet med G20 i juli.

Det är Tyskland som i år har ordförandeskapet för G20, under rubriken ”globalisering ska vara till nytta för alla, inte bara för de rika”. På G20 agendan har Tyskland satt upp digitalisering, vård och jämställdhet, och det är ju bra; men Tysklands ekonomiska politik för G20 är inriktad på en stabil ekonomisk miljö, som är kod för fortsatta åtstramningar och strukturreformer under täcknamnet flexibel arbetsmarknad, vilket innebär mer arbete för lägre pension.

När 62 miljardärer äger mer än halva jordens befolkning, är det uppenbart att något är allvarligt fel med vårt ekonomiska system. Enligt G20:s dagordning ska de bl.a. verkställa de hållbara utvecklingsmålen för 2030 och klimatförändringsavtalet i Paris. Men kommer begreppet om en rättvis omställning att stödjas av de stora industrinationerna? Av de stora förorenande länderna har Ryssland ännu inte skrivit under avtalet, och hittills verkar det som om regeringen Trump kommer att strunta i de många tecknen på global uppvärmning. Det är mycket oroväckande för arbetande människor. Vi fortsätter att kämpa för en rättvis omställning.

Vår strävan efter en alternativ ekonomisk politik har bidragit till att stödet för åstramningspolitiken i EU fallit sönder. Vi har för avsikt att under 2017 fokusera på tre centrala ekonomiska frågor. För det första fortsätter vi att kräva att EU-kommissionen och medlemsstaterna håller sitt löfte om en kraftig pelare för sociala rättigheter, som ska återställa förtroendet för ett EU som ger äkta förmåner åt arbetande människor. Europaparlamentet ska rösta om det under den senare delen av januari. I förslaget ingår ett ramdirektiv om anständiga arbetsvillkor inom alla sysselsättningsformer, ett nationellt lönegolv, kompetensgarantier för alla, avlönad ledighet för pappor, mammor och vårdare, samt offentliga medel för sociala investeringar. Vi försöker att i samverkan med EFS stärka social dialog, avtalsförhandlingar och fackliga rättigheter, bättre socialt skydd och stöd för starka offentliga tjänster under den sociala pelaren. Tack till alla ni som skrev under petitionen till stöd för våra krav i slutet av förra året! Kommissionen och rådet måste visa sitt engagemang för social dialog när de går vidare med avtalet om information och samråd, som år 2015 uppnåddes mellan parterna i statsförvaltningar.

EU-kommissionen förväntas ge ut sitt förslag om en social pelare i mars. Det är inte bara för arbetstagare i EU som det är av betydelse att uppnå framsteg. En signal kommer att gå ut till arbetande människor i kandidat- och grannskapsländer som Georgien, Moldavien och Ukraina att EU har en social modell som vidareutvecklas och främjas av centrala EU-institutioner, som skulle kunna bli en ledstjärna för många över hela världen.

Den andra stora frågan är att vi vill se till att den finanspolitiska pakten inte införlivas i fördraget eller genomdrivs med hjälp av annan lagstiftning. I år ska paktens effektivitet bedömas och diskussioner äger rum i parlamentet och rådet. EPSU har alltid förkastat den finanspolitiska pakten.

Vårt tredje ärende är EFS lönekampanj och våra krav på offentliga investeringar i offentliga tjänster, på att vända Europas ekonomiska politik bort från åtstramningar. Offentliganställda har i många länder och i många år lidit av lönestopp. Det är dags att ändra det här, och vi står sida vid sida med facken som kämpar för en ändring. Europarådet ska också i januari rösta om en rapport till stöd för social dialog, avtalsförhandlingar och rätten att strejka. Rapporten stöder den europeiska sociala stadgan och ILO konventioner, och vill att medlemsländerna återställer förhandlingsrättigheter där de försvagats. Vi tänker naturligtvis på Turkiet och fortsätter att stödja våra turkiska kollegor i sin hårda kamp om respekt för demokrati och fackliga rättigheter.

På vår agenda för 2017 finns det också många andra frågor. Vår kampanj för rättvisa skatter, som kräver att EU-kommissionen och medlemsstaterna ordentligt tar itu med skattesmitning börjar få en effekt. Det finns ett antal förslag som görs av kommissionen där vi ska begära att offentlig landsspecifik rapportering införs. Vi räknar med framsteg beträffande skydd för uppgiftslämnare, så att personer som Antoine Deltour, som utlöste Luxleaksskandalen, inte ställs inför rätta. Ett annat verksamhetsområde är att få lagstiftningsförslag om att tackla den aktuella löneklyftan mellan könen. De fasta kommittéerna har späckade arbetsprogram, inriktade på våra medlemmars bekymmer i olika branscher och sociala dialoger.

Vi ska fortsätta att understryka vikten av att rekrytera fler arbetstagare till facket, och se till att våra medlemmar och fackligt aktiva är engagerade. Vi hoppas att tillsammans med IFS/EFS alleuropeiska regionala råd utbilda fler organisatörer. Det behövs starka fackförbund för att uppnå resultat vid avtalsförhandlingar och påverka regeringspolitik om t.ex. progressiva skatter. Löneökning och rättvisa skatter är ett säkert sätt att hantera den växande bristen på jämlikhet i våra samhällen, som undergräver demokrati och mänskliga värderingar.

Vi är starka om vi verkar gemensamt, erbjuder hopp och förväntningar om en bättre värld. Under det kommande året kan vi tillsammans göra skillnad vad gäller arbetstagares rättigheter, anständiga löner och arbetstillfällen, samt offentliga tjänster av god kvalitet. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med allt det här under det nya året.

Med solidariska hälsningar

Jan Willem Goudriaan

EPSU:s generalsekreterare