En brytning med det förflutna – kvinnors rättigheter är arbetstagarrättigheter

EPSU logo Women's work is still undervalued - IWD 2019 - EPSU statement

EPSU:s uttalande, 8 mars 2019: På internationella kvinnodagen står EPSU hållfast på kvinnans sida. Dagens EPSU försöker bryta med det förflutna och gå framåt, för lika rättigheter, likalön och lika representation.  

Återigen visade sysselsättningstrender 2018 att färre kvinnor förvärvsarbetar än män, trots att de är bättre utbildade och får högre betyg i utbildningen. När de arbetar tenderar kvinnor att tjäna mindre; den genomsnittliga könslöneklyftan i EU ligger omkring 16 %; ofta arbetar kvinnor i branscher med lägre löner. De har större delen av omsorgsbördan, är mer engagerade än män med att ta hand om barn och äldre anhöriga. När de slutligen går i pension har de en högre risk att bli fattiga, då könspensionsklyftan ännu ligger på cirka 36 %.  

Det här är ohållbart. Idag på internationella kvinnodagen, är EPSU:s medlemsförbund ute på gator, tar över det offentliga rummet och samtalet, för att ge en impuls till den förändring alla måste få uppleva så snart som möjligt.

Det här tar inte slut idag: den 8 mars firar vi själva dagen, kampen för jämställdhet förs varje dag, 365 dygn om året.

Det finns under de kommande veckorna åtminstone tre tillfällen att bidra till kampen för kvinnors jämställdhet. EPSU uppmanar alla medlemsförbund och medborgare att visa sitt stöd med tre konkreta åtgärder:

1. Dela med dig vår orientering “Strengthening public services – a double win for gender equality [Att stärka offentliga tjänster, en dubbel vinst för jämställdhet]” och yrkandena till FN:s kvinnokommission, som äger rum nästa vecka i New York. Våra budskap är tydliga:   

Kvinnor utgör majoriteten anställda i många branscher av den offentliga sektorn, och deras arbete måste värderas, för att garantera anständiga arbetsvillkor. Om så sker har det också en positiv inverkan på tjänsterna kvalitet, och därmed på dem som använder offentliga tjänster – och kvinnor utgör också flertalet av dem. 

Det är nödvändigt en förstärkning av offentliga tjänster sker i linje med de värderingar som offentliga tjänster företräder: solidaritet, lika möjligheter att utnyttja dem, demokratisk kontroll.

Endast offentliga investeringar, som finansieras av progressiva skatter och inte av marknadsbaserade alternativ (som offentlig-privat samverkan) kan bistå med att åstadkomma en omfördelning, som är till kvinnors fördel, skapar offentliga tillgångar, och erbjuder anständiga löner och arbetsvillkor för kvinnor som arbetar i sektorn.

2. Svara på det offentliga samrådet om könslöneklyftan och lika lön för lika arbete (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_sv), som kräver EU lagstiftning om könsrelaterad lönediskriminering. Skriv in dina persondata och välj ”Det behövs nya lagstiftningsåtgärder på EU nivå” i fråga 16. Alla medborgare kan svara på samrådet, gör din röst hörd, säg klart och tydligt att kvinnor är värda att avlönas lika. I åratal har det tagits icke-bindande initiativ, men resultatet är att jämställdhet inte uppnåtts. Somliga medlemsstater har infört likalönslagar nationellt, och en EU lag skulle omfatta alla arbetstagare i Europa.

3. Gå ut och rösta den 26-27 maj i valet till europaparlamentet. Gå ut och rösta på kandidater som står för jämställdhet. Kvinnor har fortfarande en låg närvaro i valda ställningar, politiken är ännu till en stor del ett ärende för män. Gå ut och rösta för mångfald. Ingen kan känna starkare för jämställdhet än dem som själva råkat ut för diskriminering: rösta för kvinnor! EPSU stöder EFS kampanj inför valet till europaparlamentet och kräver mer jämställdhet.

EPSU:s uttalande - En brytning med det förflutna

Vidare läsning:

EPSU briefing: Strengthening public services – a double win for gender equality : English, French, Spanish, Russian, Swedish, German, Bulgarian, Turkish (text only version)

EPSU Prague Statement – Breaking with the past

EPSU report on developments in the gender pay gap in the public sector

EPSU research She works hard for the money

EPSU report “Public and private sector efficiency”

EPSU report on Cuts in public sector pay and employment: the ongoing impact on women in the public sector

PSI “For Decent Care Work: Time to Act”

PSI Advancing Women's Human Rights through Gender Responsive Public Services 

EPSU Congress Briefing : Gender Equality