<FONT SIZE=3 COLOR=TEAL><B>DESCRIBE & SEND YOUR NATIONAL ACTION HERE!</B></FONT>

<br>
<br>
<br>
<center>{{ {{{Uppmaning om att arrangera nationella evenemang i samband med en<br>“Europeisk aktionsdag mot överbeläggning av fängelser”,<br>28 feb 2008}}} }}</center>

Den 4 juni 2007 antog EPSU:s styrelse EPSU:s handlingsplan för kriminalvården. I
denna åtar sig EPSU och medlemsförbunden att organisera en europisk aktionsdag
den 28 februari mot överbeläggning/personalbrist inom kriminalvården.

På grundval av detta beslut, antog och publicerade EPSU:s arbetsgrupp för kriminalvård
ett uttalande ”{{BRUTALA VILLKOR GER BRUTALA RESULTAT}}” den 14-09,
vilket finns tillgängligt här (på en, fr och it): [www.epsu.org/a/3219-&gt;http://www.epsu.org/a/3219].

EPSU kommer att anordna en aktion/ett fototillfälle och presskonferens i Bryssel den
28 februari. Detta sammanfaller med mötet för EU:s justitie- och inrikesministrar.
Aktionen leds av EPSU:s generalsekreterare Carola Fischbach-Pyttel.

I syfte att anordna en {verkligt europeisk} aktionsdag behöver vi {{evenemang i så
många europeiska städer som möjligt}}. Det kan röra sig om demonstrationer, fototillfällen
och pressmeddelanden om stöd eller seminarier/debatter kring frågan. Det är
tänkt att EPSU-material (publikation, statistik och kampanjbild) ska användas vid
samtliga dessa evenemang för att framhäva att det rör sig om en samordnad
aktionsdag.

EPSU:s sekretariat uttrycker sin tacksamhet för att ni ger ert stöd på tre olika sätt:

1. Ni som ännu inte har gjort det, meddela Nadja eller Tamara senast den 3
december (ny tidsfrist) om ni kan skicka (åtminstone) ett {{ombud till Bryssel
den 28 februari}}, så att de kan vara intervjuas av representanter för Brussels
Press Corps från respektive land. 6 länder har redan förklarat att de kommer att
skicka delegater till Bryssel (Belgien, Frankrike, Norge, Spanien, Sverige och Storbritannien).

2. Meddela om ni kan skicka (DVD i HD-format) {{redan existerande filmmaterial
om överbeläggning i fängelser}} från ert land.

3. Fyll i hela formuläret nedan för att {{beskriva evenemanget}} som ni tänker
genomföra, och skicka tillbaka denna uppmaning att arrangera en aktion till
[[email protected]->mailto:[email protected]].

- formuläret för att beskriva evenemanget som ni tänker
genomföra:
<doc8715|left>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<HR SIZE=1 COLOR=TEAL>