De offentliganställdas fackliga organisationer drar EU-kommissionen inför domstol för dess helomvändning när det gäller den sociala dialogen

EPSU video frame Information and Consultation Rights

(15 maj 2018) Europeiska federationen för offentliganställdas fackliga organisationer (EPSU) stämmer EU-kommissionen inför EU-domstolen 15 maj 2018 för att ett europeiskt arbetsmarknadsavtal inte har genomförts i EU-lagstiftningen.

Avtalet gäller rätt till information och samråd för anställda i central statlig verksamhet som inte har fått tillgång till samråd i enlighet med EU:s informations- och samrådsdirektiv när det gäller organisationsförändringar och kollektiva uppsägningar.

I mars 2015 annonserade EU-kommissionen en nystart för den sociala dialogen i Europa då kommissionens ordförande Juncker aviserade nya processer för att involvera arbetsmarknadens parter i EU:s beslutsfattande och lagstiftande.

Efter samråd med kommissionen undertecknade EPSU tillsammans med Europeiska sammanslutningen av oberoende fackföreningar (CESI) och arbetsgivarorganisationen EUPAE en överenskommelse den 21 december 2015. Överenskommelsen syftar till att ge närmare 10 miljoner statstjänstemän i hela EU rätt till information och samråd i frågor som direkt berör dem, som omstruktureringar, kollektiva uppsägningar, arbetstid, hälsa och säkerhet eller balansen mellan arbete och privatliv.

Men den 5 mars 2018 meddelade kommissionen att den inte avsåg att föreslå Europeiska rådet att utfärda ett direktiv enligt överenskommelsen, med argumentet att kommissionen har rätt att avgöra om ett förslag till direktiv skall framläggas eller ej.

EPSU anser att kommissionen har agerat med ”uppenbart åsidosättande” av den autonomi som arbetsmarknadens partner garanteras i EU-fördragen och kommer att bekämpa beslutet i domstol.

EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudriaan säger: ”Fyra månader efter proklamationen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter har kommissionen undergrävt sitt eget engagemang för social dialog och informations- och samrådsrättigheter.” Han tillägger: ”Den europeiska pelaren för sociala rättigheter utgör ett utomordentligt tillfälle att återuppliva det sociala Europa, men kommissionen gör exakt det motsatta när man vägrar att lägga fram ett förslag till direktiv."

Efter månader av fördröjningstaktik har kommissionen kommit fram till ett ogrundat och oväntat beslut. Det här innebär en dubbel attack: kommissionen förnekar arbetstagare rätten till lika behandling och diskriminerar därmed de statsanställda, och för det andra undergräver den arbetsmarknadsparternas rätt till medbeslutande enligt EU-fördragen.

För mer information kontakta Pablo Sanchez [email protected] 0032 (0) 474 62 66 33

EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. Den är EFS största federation och består av 8 miljoner offentliganställda från över 260 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s (Internationalen för kommunal- och statsanställdas) erkända regionala organisation. Mer information om EPSU och vårt arbete finns på http://www.epsu.org