Дугоочекивана стратегија неге ЕУ представља корак у правом смеру, али радницима у области неге потребно је више тога!

Дугоочекивана стратегија неге ЕУ представља корак у правом смеру, али радницима у области неге потребно је више тога!

Обавештење за штампу

(Брисел, 7. септембра) То што је Европска комисија данас објавила Европску стратегију неге добра је вест за пружаоце услуга неге. Овај више него закаснели фокус на запослене у сектору неге омогућава да се препозна у којој мери су добри радни услови од кључног значаја за отпорност и атрактивност сектора, а самим тим и за квалитет и доступност пружених услуга. Европска федерација јавних служби (EPSU) подржава позив на акцију.

Препознало се да су дугорочне услуге пружања неге јавно добро, што представља корак у правом смеру ка остваривању права на негу, како је садржано у начелу 18. европског стуба социјалних права. Иако смо задовољни позивом на више јавних инвестиција у сектору неге и подршком која се пружа напорима регионалних и локалних органа у погледу инвестирања, стратегији недостаје постављање ограничења на комодификацију неге. С обзиром на низ скандала у вези са профитном негом током последње године, позиви за увођење већег броја прописа и квалитетних механизама за праћење инвестиција нису довели до значајнијих промена. Сав профит у сектору неге треба да остане у сектору, у корист пружалаца и прималаца неге – било да је реч о деци, старијим особама или особама са инвалидитетом.

Јан Вилем Гудријан, генерални секретар EPSU, коментарише: „Подржавам стављање нагласка на ревалоризацију улоге неговатеља, како у области дугорочне неге, тако и у области образовања и бриге о деци у раном узрасту. Веће зараде, као и бољи радни услови, неопходни су за регрутовање и задржавање мотивисане радне снаге, а тиме и за решавање проблема све већег недостатка ове категорије радника.“ Он наставља: „Са задовољством уочавамо већи број препорука федерације EPSU о добрим радним условима које су укључене у стратегију – на пример, о правичним уговорима о раду, о безбедности и здрављу на раду, као и о приликама за сталан професионални развој. Међутим, најављено праћење мора представљати озбиљну алатку како би било што мање ситуација попут оне до које је дошло са групом ORPEA у Француској, која је главни пружалац услуга неге у другој највећој европској држави“.

Стратегија одражава дуготрајни позив федерације EPSU да државе чланице потврде и спроведу Конвенцију МОР број 189 о домаћим радницима и Конвенцију МОР број 190 о насиљу и узнемиравању у радној средини. Четири начела која је најавила Комисија – доступност, приступачност, ценовна приступачност и квалитет – важни су оријентири и позитивно је то што они прате препоруке број 15 и 29 Конференције о будућности Европе (FoEC). Међутим, разочарани смо због тога што препоруци број 51, којом се позива на непрофитне здравствене системе и системе неге, није посвећена пажња.

Као што је препознато у саопштењу и двема препорукама Савета, колективни преговори и укљученост партнера од кључног су значаја како би се обезбедила заштита радника у условима брзог раста и трансформације сектора неге. EPSU и социјални послодавци били су више од десет година укључени у стварање могућности за социјални дијалог на националном нивоу у сектору неге. Стога подржавамо предлог за повећање подршке овим пројектима стварања могућности. У саопштењу се подвлачи и потреба за развијањем социјалног дијалога у сектору неге на нивоу ЕУ. Позивамо Комисију да не доведе до даљег непотребног одлагања оснивања секторског одбора ЕУ за социјални дијалог у области социјалних услуга, за који смо поднели захтев у јуну 2021. године са социјалним послодавцима, који су наши социјални партнери.

На крају, стратегија неге осветљава и родну димензију, која је у великој мери присутна у сектору неге. У области неге, 90% слабо плаћене радне снаге представљају жене, како су навели сви чланови Комисије током данашње конференције за штампу. Стога би се, како се наводи у стратегији, већим зарадама могло допринети смањењу укупних родних разлика у зарадама, а тиме и разлика у пензијама. У стратегији се обрађују и родна питања у области неформалне неге. Како смо недавно истакли у својој заједничкој изјави са удружењем Eurocarers, проблем превеликог ослањања држава чланица на неформалне неговатеље – од којих су већина жене – мора се решити већим инвестицијама у области јавних служби. Ове јавне службе представљају темељ универзалног приступа висококвалитетној нези.

Завршетак

Више информација затражите од Пабла Санчеза, [email protected] 0032 (0) 474626633

 

За реакцију ЕТУЦ