ЕПСУ тренинг пројекат: колективно преговарање у дигиталном добу

DIGITAL email keyboard

Осигуравање да радници јавних служби поделе користи дигитализације

Нове технологије имају велик утицај на скоро сваки аспекат запослења, обухватајући значајне промене у захтевима посла и повећавајући капацитет послодавца да прати и контролише радно оптерећење. То може да доведе до већег капацитета за праксе попут рада од куће или до стварања притисака који залазе дубље у лични живот радника. Кроз колективно преговарање, синдикати у јавним службама могу да се ангажују на осигуравању да ће радници поделити користи нове технологије и да ће њихови интереси бити заштићени.

Због тога је ЕПСУ развио овај тренинг пројекат, да би помогао подружницама да развију своје политике колективног преговарања да би се боље суочиле са тим изазовима. Циљ тренинга је да учесницима пружи боље разумевање прецизне природе таквих изазова и њихових импликација за будућност колективног преговарања, као алат за регулисање новог света рада.

Одржаће се пет регионалних тренинг семинара који ће омогућити обраћање представника радника ради дискусије и размене информација о начину развијања практичних стратегија колективног преговарања за решавање кључних проблема, обухватајући:

 • права на информације и консултације;
 • тренинг;
 • равноправност полова;
 • заштита и контрола података;
 • надзор и праћење локације;
 • организација рада;
 • право на укључење (искључење);
 • здравље и безбедност; и
 • равнотежа рада и живота и радно време

Тренинг модули ће помоћи учесницима:

 • да разумеју утицај дигиталних технологија на послове, радне услове и права радника и како се међусекторско и секторско колективно преговарање развило да би га решило;
 • да анализирају и упоређују моделе и решења за решавање увођења нових технологија кроз колективно преговарање;
 • да формулишу конкретна решења и практичне стратегије за превазилажење проблема и најбоље искоришћавање прилика које проистичу из дигитализације.

Сваки регионални семинар ће укључити до 40 учесника.

Тренинг семинари ће бити отворени за подружнице ЕПСУ, а нарочито:

 • за делегате синдиката укључене у колективно преговарање на различитим нивоима
 • за представнике одељења за колективно преговарање у подружницама ЕПСУ
 • за представнике из европских савета рада

ЕПСУ развија ове тренинг модуле у партнерству са Ecorys и wmp, организацијама са знатним искуством у пружању тренинга синдикатима и члановима европских савета рада. Они ће припремати тренинг програм у консултацији са ЕПСУ током следећих неколико месеци. Током трајања пројекта они ће развити и тренинг водич који ће бити доступан свим подружницама.

После тих пет семинара, за децембар 2020. године је планирана завршна конференција која ће пружити прилику да се размотри пројекат, дискутује о нацрту тренинг водича и планирају акције праћења.

Да ли имате занимљиву праксу/модел? Обавестите нас!

Да ли имате занимљиву праксу/споразум/кампању колективног преговарања за обликовање нове дигиталне технологије кроз колективно преговарање? Обавестите нас! Тренери ће употребити све прикупљене иновативне праксе да припреме и развију тренинг модуле! Можете их послати на lscarpiello@epsu.org

Где и када

Регионални семинари

Земље

Језици – превођење

Букурешт 24-25. септембар 2019.

Албанија, Азербејџан, Бугарска, Казахстан, Киргистан, Молдавија, Румунија, Русија, Таџикистан, Турска

Енглески, албански, бугарски, румунски, руски, турски

Лисабон 19-20. новембар 2019.

Кипар, Грчка, Ирска, Израел, Италија, Малта, Португалија, Шпанија, УК

Енглески, грчки, италијански, португалски, шпански

Љубљана 21-22. јануар 2020.

Аустрија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Немачка, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Словенија, Швајцарска

Енглески, немачки, македонски, босански/хрватски/српски/црногорски, словеначки

Стокхолм 17-18. март 2020.

Белгија, Данска, Финска, Француска, Исланд, Луксембург, Холандија, Норвешка, Шведска

Дански, енглески, фински, француски, шведски

Варшава 19-20. мај 2020.

Јерменија, Белорусија, Чешка Република, Естонија, Грузија, Мађарска, Летонија, Литванија, Пољска, Словачка, Украјина

Енглески, чешки, мађарски, пољски, руски

ЕПСУ очекује да синдикати подружнице покрију трошкове транспорта и смештаја својих учесника. Финансирање Европске комисије ће нам омогућити да покријемо трошкове транспорта и смештаја неких делегата. Комплетни детаљи ће бити дати кад формалне позивнице буду послате за сваки састанак.

За више информација, контактирајте: Лука Скарпиело (Luca Scarpiello, lscarpiello@epsu.org)

Ови састанци су део пројекта који финансира Европска комисија.

EPSU leaflet - EN - FR - DE - ES - IT

Logo European Commission