PROJEKT USPOSABLJANJA EPSU: Kolektivna pogajanja v digitalni dobi

DIGITAL email keyboard

Zagotavljanje deljenja prednosti digitalizacije med vse javne uslužbence

Nova tehnologija izredno vpliva na skoraj vsak vidik pogojev in pravil zaposlitve, vključno s pomembnimi spremembami zahtev zaposlitve, ki povečujejo sposobnosti delodajalca za spremljanje in nadzorovanje delovnih obremenitev. Lahko vodi do nastanka večjih možnosti za prakse, kot je delo na domu, ali ustvarja pritiske, ki globlje posegajo v zasebno življenje delavca. S kolektivnimi pogajanji lahko delavski sindikati javnih storitev pripomorejo k zagotavljanju, da si vsi delavci delijo prednosti nove tehnologije in da so njihovi interesi zaščiteni.

Zato je zveza EPSU razvila ta projekta usposabljanja, s katerim pridruženim skupinam omogoča razvijanje njihovih politik kolektivnega pogajanja, da lahko bolje obravnavajo te izzive. Cilj usposabljanja je, da udeležencem omogoči boljše razumevanje natančne narave takšnih izzivov in njihovih posledic za prihodnost kolektivnega pogajanja kot orodja za reguliranje novega sveta dela.

Potekalo bo pet regionalnih seminarjev usposabljanja, na katerih bodo imenovani predstavniki delavcev lahko razpravljali in si delili informacije o tem, kako razviti praktične strategije kolektivnega pogajanja za obravnavanje ključnih vidikov, med katerimi so:

 • pravice obveščanja in posvetovanja;
 • usposabljanje:
 • enakost spolov;
 • varstvo in nadzor podatkov;
 • spremljanje in geografsko sledenje;
 • organizacija dela;
 • pravica do (ne)povezovanja;
 • zdravje in varnost; ter
 • ravnovesje delo-življenje in delovni čas.

Moduli usposabljanja bodo udeležencem pomagali:

 • razumeti vpliv digitalnih tehnologij na zaposlitve, delovne pogoje in pravice delavcev ter kako se je medsektorsko in sektorsko kolektivno pogajanje razvilo v njihovem obravnavanju;
 • analizirati in primerjati tako modele kot rešitve za soočanje z uvajanjem novih tehnologij v kolektivno pogajanje; in
 • oblikovati konkretne rešitve in praktične strategije za premagovanje težav ter čim bolje izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija.

Na vsakem regionalnem seminarju bo sodelovalo do 40 udeležencev.

Seminarji za usposabljanje bodo namenjeni pridruženim skupinam zveze EPSU, in predvsem:

 • delegatom delavskih sindikatov, ki sodelujejo pri kolektivnem pogajanju na različnih ravneh;
 • predstavnikom oddelkov za kolektivno pogajanje pridruženih skupin zveze EPSU; in
 • predstavnikom Evropskega sveta delavcev.

Zveza EPSU razvija module usposabljanja v partnerstvu z organizacijama Ecorys in wmp, ki imata bogate izkušnje na področju izvajanja usposabljanja delavskih sindikatov in članov Evropskega sveta delavcev. Program usposabljanja bosta organizaciji v sodelovanju z zvezo EPSU pripravili v naslednjih mesecih. Med projektom bosta prav tako oblikovali priročnik za usposabljanje, ki bo na voljo vsem pridruženim skupinam.

Po zaključku petih seminarjev bo decembra 2020 organizirana zaključna konferenca, ki bo omogočila priložnost za pregled projekta, razpravo o osnutku priročnika za usposabljanje in načrtovanje nadaljnjih ukrepov.

Imate zanimivo prakso/model? Sporočite nam!

Imate zanimivo prakso/dogovor/kampanjo kolektivnega pogajanja, ki zajema uvajanje nove digitalne tehnologije v kolektivno pogajanje? Sporočite nam! Izvajalci usposabljanja bodo vse zbrane inovativne prakse uporabili za pripravo in razvoj modulov usposabljanja! Predloge lahko pošljete na e-poštni naslov [email protected]

Kje in kdaj

Regionalni seminarji

Države

Jeziki – tolmačenje

Bukarešta 24.-25. september 2019

Albanija, Azerbajdžan, Bolgarija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Romunija, Rusija, Tadžikistan, Turčija

angleščina, albanščina, bolgarščina, romunščina, ruščina, turščina

Lizbona 19.-20. november 2019

Ciper, Grčija, Irska, Izrael, Italija, Malta, Portugalska, Španija, Združeno kraljestvo

angleščina, grščina, italijanščina, portugalščina, španščina

Ljubljana 21.-22. januar 2020

Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija, Švica

angleščina, nemščina, makedonščina, slovenščina, bosanščina/hrvaščina/srbščina/črnogorščina

Stockholm 17.-18. marec 2020

Belgija, Danska, Finska, Francija, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska

danščina, angleščina, finščina, francoščina, švedščina

Varšava 19.-20. maj 2020

Armenija, Belorusija, Češka republika, Estonija, Gruzija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška, Ukrajina

angleščina, češčina, madžarščina, poljščina, ruščina

Zveza EPSU pričakuje, da bodo pridruženi sindikati sami pokrili stroške potovanja in nastanitve svojih udeležencev. Finančna podpora Evropske komisije nam bo omogočila kritje stroškov potovanja in nastanitve nekaterih delegatov. Vse podrobnosti bodo posredovane, ko bodo poslana uradna povabila za vsako srečanje.

Za nadaljnje informacije stopite v stik s svetovalcem: Luca Scarpiello ([email protected])

Ta srečanja so del projekta, ki ga financira Evropska komisija.

EPSU leaflet - EN

Logo European Commission