Mult așteptata strategie a UE în domeniul îngrijirii reprezintă un pas în direcția bună, dar lucrătorii din domeniul îngrijirii au nevoie de mai mult!

Mult așteptata strategie a UE în domeniul îngrijirii reprezintă un pas în direcția bună, dar lucrătorii din domeniul îngrijirii au nevoie de mai mult!

Comunicat de presă

(Bruxelles, 07 septembrie) Publicarea astăzi de către Comisia Europeană a Strategiei europene în domeniul îngrijirii reprezintă o veste bună pentru lucrătorii vizaţi. Această atenție, care ar fi trebuit să fie acordată de mult timp lucrătorilor din sectorul îngrijirii, recunoaște pe bună dreptate că bunele condiții de muncă sunt vitale pentru reziliența și atractivitatea sectorului și, prin extensie, pentru calitatea și accesibilitatea serviciilor furnizate. Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU) salută apelul la acțiune.

Recunoașterea faptului că serviciile de îngrijire pe termen lung sunt un bun public este un pas în direcția corectă, anume asigurarea dreptului la îngrijire, așa cum este consacrat în Principiul 18 al Pilonului European al Drepturilor Sociale. Deși suntem mulțumiți de apelul pentru mai multe investiții publice în sectorul îngrijirii și de susținerea eforturilor autorităților regionale și locale de a investi, strategia nu reușește să impună nicio limită în ceea ce privește transformarea îngrijirii într-un bun de larg consum. Având în vedere șirul de scandaluri din ultimul an, legate de îngrijirea în scop lucrativ, apelul la mai multă reglementare și noi mecanisme de asigurarea calităţii pentru monitorizarea investițiilor nu merge suficient de departe. Toate profiturile din sectorul îngrijirii ar trebui să rămână în acest sector, în beneficiul lucrătorilor din domeniul îngrijirii și al persoanelor îngrijite – fie că este vorba de copii, bătrâni sau persoane cu handicap.

Jan Willem Goudriaan, Secretar General al EPSU, a comentat:„Salut accentul pus pe revalorizarea rolului lucrătorilor din domeniul îngrijirii, atât în cea pe termen lung, cât și în educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică. Sunt necesare salarii mai mari, precum și condiții de muncă mai bune pentru a recruta și păstra o forță de muncă motivată și, astfel, pentru a face față deficitului tot mai mare din domeniu.” El a continuat:„Suntem încântați să vedem că o serie de recomandări ale EPSU privind bunele condiții de muncă au fost incluse în strategie, de exemplu în ceea ce privește contractele de muncă echitabile, sănătatea și siguranța la locul de muncă, precum și oportunitățile de dezvoltare profesională continuă. Dar monitorizarea anunțată trebuie să fie un instrument serios pentru a evita situații similare cu cea legată de ORPEA din Franța - principalul furnizor de servicii de îngrijire din a doua țară ca mărime din Europa”.

Strategia este ecoul apelului de lungă durată al EPSU către statele membre de a ratifica și pune în aplicare Convenția 189 a OIM privind lucrătorii la domiciliu și Convenția 190 a OIM pentru eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii. Cele patru principii anunțate de Comisie - disponibilitate, accesibilitate, convenabilitate financiară și calitate - sunt repere importante și este pozitiv faptul că acestea urmează recomandările 15 și 29 ale Conferinței privind Viitorul Europei (FoEC). Cu toate acestea, suntem dezamăgiți de faptul că recomandarea 51, care solicită sisteme de sănătate și de îngrijire non-profit, nu a fost luată în considerare.

După cum se recunoaște în întreaga comunicare și în cele două recomandări ale Consiliului, negocierea colectivă și implicarea partenerilor sociali sunt esențiale pentru a asigura protecția lucrătorilor în contextul creșterii și transformării rapide a sectorului de îngrijire. EPSU și angajatorii sociali sunt implicați de peste zece ani în consolidarea capacității de dialog social la nivel național în sectorul îngrijirii. Prin urmare, salutăm propunerea de creștere a sprijinului pentru aceste proiecte de consolidare a capacității. Comunicarea subliniază, de asemenea, necesitatea de a dezvolta, la nivelul UE, dialogul social în sectorul îngrijirii. Solicităm Comisiei să nu mai întârzie inutil înființarea unui Comitet de Dialog Social Sectorial al UE pentru Serviciile Sociale, pe care l-am solicitat în iunie 2021 împreună cu partenerii noștri sociali, angajatorii sociali.

În cele din urmă, strategia de îngrijire pune în lumină dimensiunea de gen care este atât de prezentă în sectorul îngrijirii. 90 % din forța de muncă slab remunerată din domeniul îngrijirii este alcătuită din femei, după cum au declarat toți comisarii în timpul conferinței de presă de astăzi. După cum se afirmă în strategie, creșterea salariilor ar putea contribui, prin urmare, la reducerea diferenței generale de remunerare între femei și bărbați și astfel a diferenței dintre pensii. Strategia abordează, de asemenea, problemele de gen în îngrijirea informală. Așa cum am evidențiat recent în declarația noastră comună cu Eurocarers, dependența excesivă a statelor membre de îngrijitorii informali – majoritatea acestora fiind femei – trebuie abordată prin investiții mai mari în serviciile publice. Aceste servicii publice reprezintă fundamentul accesului universal la îngrijirea de înaltă calitate.

Sfârşit

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Pablo Sanchez, [email protected] 0032 (0) 474626633

 

Pentru reacția CES