Cod de conduită EPSU- HOSPEEM şi urmare pe tema Etica în Recrutarea şi Păstrarea Transfrontalieră a Angajaţilor în Sectorul Spitalicesc

Adoptat pe 7 aprilie 2008

Introducere

HOSPEEM şi EPSU recunosc inegalităţile şi dificultăţile inutile din sistemele sanitare, provocate de practicile non-etice de recrutare în Uniunea Europeană. Partenerii sociali europeni din sectorul spitalicesc vor să abordeze această situaţie şi au elaborat acest cod de conduită, al cărui scop este promovarea practicilor etice şi stoparea celor non-etice din recrutarea transfrontalieră a angajaţilor din sistemul sanitar.

În acest scop, angajatorii şi angajaţii trebuie să coopereze şi să lucreze cu guvernele, cu autorităţile de reglementare, cu organizaţiile profesionale şi cu alţi împuterniciţi în domeniu, la nivel local, regional şi naţional pentru a proteja drepturile lucrătorilor şi a-i asigure pe angajatori că beneficiază de personal de înaltă calificare. Aceşti împuterniciţi trebuie să conlucreze pentru a păstra nişte servicii publice de îngrijire medicală accesibile, de înaltă calitate şi durabile, şi pentru a se asigura că transparenţa, dreptatea şi echitatea guvernează modul de gestionare a resurselor umane în sectorul sanitar în Europa.

Serviciile de asistenţă medicală sunt o parte esenţială a modelului Social European şi, astfel, toţi actorii implicaţi trebuie să se angajeze la funcţionarea corectă şi eficientă a acestora. Acest fapt presupune o strategie multilaterală care trebuie să ia în considerare variile provocări cu care se confruntă diferite ţări în ceea ce priveşte deficienţele din sistemele sanitare şi motivele pentru care lucrătorii din aceste sisteme decid să emigreze. Trebuie susţinute strategii care promovează o ofertă adecvată de forţă de muncă în toate ţările. Astfel, EPSU şi HOSPEEM doresc să încurajeze şi, pe cât posibil, să contribuie la dezvoltarea şi implementarea politicilor la nivel local, naţional şi european în scopul de a spori păstrarea forţei de muncă şi promovarea asistenţei medicale accesibile şi de înaltă calitate în ţările dezvoltate şi în cele aflate în curs de dezvoltare.

- EN / FR / DE / ES / SV / BG / CZ / HU / PL / RO / RU

- Press release

- EPSU-HOSPEEM joint letter (for our members only)

More like this