Alegerile europene Principalele solicitări ale EPSU pentru o Europă diferită: pentru Oameni și Planetă, nu pentru Profituri

European Parliament in Strasbourg

(Bruxelles, 14 mai 2019) Ne dorim o Uniune Europeană în care interesele Oamenilor și ale Planetei noastre să primeze asupra Profiturilor. Ne dorim eurodeputați care să promoveze ideea unei Europe Sociale și politici care să protejeze serviciile publice, drepturile lucrătorilor și mediul înconjurător și care să reînnoiască temeiul democratic al Uniunii Europene, precum și capacitatea acestuia de a orienta Europa către un viitor mai echitabil din punct de vedere social și mai durabil.

În calitate de federație sindicală majoră care reprezintă lucrători din numeroase sfere ale serviciilor publice, EPSU vă îndeamnă să susțineți o agendă europeană care are ca obiective o inserție profesională bună, drepturile lucrătorilor și acces universal la servicii publice de calitate. Dacă sunteți aleși, vă vom solicita pe durata următorului mandat parlamentar:

 1. să susțineți investițiile publice în produse și servicii publice finanțate colectiv și conduse în mod democratic, în temeiul drepturilor fundamentale (de ex., dreptul la apă, dreptul la energie, dreptul la asistență, dreptul la sănătate și îngrijire medicală). Acest lucru va reprezenta, din perspectiva egalității de gen, un câștig pentru ambele părți: îmbunătățirea locurilor de muncă ale numeroaselor femei care lucrează în serviciile publice, precum și în servicii de care depind un număr mare de femei.
 2. să reformați sistemul financiar actual din Europa, pentru a permite împrumuturile necesare finanțării infrastructurii sociale și de producție, de care este nevoie pentru dezvoltarea în interiorul și în exteriorul Europei. O nouă abordare față de datorii și de arhitectura financiară a Europei sociale este esențială și trebuie să își propună să elimine limitele arbitrare ale datoriei naționale, oferind garanția că în Uniunea Europeană există cadre eficiente de soluționare a datoriei suverane.
 3. să vă opuneți politicilor care promovează liberalizarea în continuare a serviciilor publice, spre exemplu prin parteneriate publice-private (PPP), care generează costuri ascunse și care îngreunează administrarea bugetelor publice pe termen lung.
 4. să aprofundați lucrările Parlamentului European în privința unei fiscalități progresive, transparente și eficiente, să stopați evaziunea fiscală comisă de către cei bogați și corporațiile multinaționale, care își ascund avuția în paradisuri fiscale, însă solicită politici de austeritate.
 5. să colaborați cu sindicatele, spre a susține măsuri care să dezvolte și să consolideze negocierile colective în statele membre, spre exemplu, asigurându-vă că se atribuie contracte publice acelor societăți care dispun de contracte colective. Lucrătorii au nevoie de salarii mai mari, după acești ani de austeritate. Este imperios necesar să avansăm în direcția majorărilor salariale și a convergenței sociale între statele membre din vestul și din estul Europei. Politicile europene ar trebui să susțină această schimbare de orientare.
 6. să vă asigurați că legile, negocierile colective și dialogul social sunt instrumentele de reglementare preferate în scopul definirii calității muncii și a serviciilor, și nu standardele UE conduse de interese private (CEN) și schemele de certificare/acreditare.
 7. să susțineți transformarea acordului partenerilor sociali din UE adresat guvernelor centrale, pe tema drepturilor la informare și consultare în caz de restructurare (digitalizare, concedieri colective, transferul personalului sau al întreprinderilor), într-o directivă care să fie adoptată de Consiliul UE, în conformitate cu articolul 155 alineatul 2 din TFUE. Milioane de lucrători și funcționari publici din administrația publică depind de acest lucru.
 8. să vă asigurați că toți lucrătorii, indiferent de statutul lor, intră sub incidența directivelor sociale ale UE.
 9. să îmbunătățiți siguranța și sănătatea la locul de muncă, ceea ce include prevenirea expunerii la substanțe cancerigene a pompierilor și a altor grupuri de lucrători.
 10. să obțineți modalități sigure și legale privind migrarea și azilul în Uniunea Europeană, în baza drepturilor omului, a solidarității dintre statele membre UE și a unor servicii dotate cu un număr suficient de angajați, care să fie însărcinate cu primirea și îngrijirea nou-veniților.
 11. să promovați o garanție pentru tineret, în virtutea căreia tinerii lucrători să fie angajați în servicii publice și să promovați obiective obligatorii la nivelul Uniunii Europene și la nivel național privind reducerea șomajului în rândul tinerilor.
 12. să asigurați accesul la energie curată și ieftină și să puneți capăt sărăciei energetice. Europa are nevoie de un sector energetic aflat în proprietate publică, care să fie fiabil și durabil, precum și de garanția că producția și distribuția de electricitate reprezintă o misiune a serviciilor publice. Investițiile publice în energiile regenerabile vor crea locuri de muncă acum și pentru viitor. Locurile noastre de muncă depind de planeta noastră: tranziția echitabilă și justiția climatică sunt parte integrantă a politicilor naționale, europene și globale.
 13. să vă asigurați că serviciile de îngrijire medicală și sociale sunt de calitate înaltă pentru toată lumea, garantând faptul că sunt accesibile și ieftine, furnizate în regim nonprofit și pentru interesul general. Trebuie să existe un personal suficient și instruit adecvat, în conformitate cu niveluri sigure și eficiente de dotare cu personal, care să beneficieze de condiții de lucru și de remunerare bune.
 14. să promovați domnia legii, opunându-vă acordării de drepturi speciale investitorilor, prin acorduri comerciale și investiționale, (inclusiv în noul Tribunal multilateral de investiții, TMI) și să vă asigurați că schimburile comerciale sunt echitabile și durabile.

Pentru mai multe informații

Pablo Sanchez Centellas [email protected]

Responsabil comunicare și campanii. Legătura cu Parlamentul European și organizații de tineret

0032 (0) 474626633

EPSU semnifică Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice. Este cea mai mare federație din ETUC și cuprinde 8 milioane de angajați din domeniul serviciilor publice, din peste 260 de sindicate din Europa. EPSU organizează angajații din sectoarele energiei, apei și deșeurilor, din serviciile sanitare și sociale și din administrația locală, regională și centrală, din toate țările Europei, inclusiv din vecinătatea estică a UE. În sectoarele noastre, organizăm angajații din sectorul public, nonprofit, mixt și privat, inclusiv cei din corporațiile multinaționale. Este organizația regională recunoscută a PSI (Public Services International). Pentru mai multe informații, accesați: www.epsu.org.

More like this