EPSU TRAINING PROJECT: Collective bargaining in the digital age

DIGITAL email keyboard

PROJEKT SZKOLENIOWY EPSU: Rokowania zbiorowe pracy w erze cyfrowej

Zapewnienie, że pracownicy sektora publicznego odniosą korzyść z cyfryzacji

Nowe technologie wywierają duży wpływ na prawie każdy aspekt zatrudnienia, w tym powodują znaczące zmiany w wymaganiach dotyczących pracy na określonych stanowiskach, zwiększając zdolność pracodawcy do monitorowania i kontroli obciążenia pracą.  W coraz większym stopniu umożliwiają takie praktyki, jak nakłanianie pracownika do praca w domu lub wywieranie znacznej presji na jego życie osobiste.  Dzięki zaangażowaniu w prowadzenie rokowań zbiorowych pracy związki zawodowe w służbach publicznych mogą zadbać o to, aby pracownicy odnieśli korzyść z nowych technologii, a ich interesy były chronione.

Dlatego też EPSU opracowała ten projekt szkoleniowy, aby pomóc zrzeszonym w federacji związkom zawodowym w przygotowaniu polityki prowadzenia rokowań zbiorowych pracy, umożliwiającej im lepsze sprostanie tym wyzwaniom. Szkolenie pomoże uczestnikom w bardziej kompleksowy sposób zrozumieć, jaki jest dokładny charakteru tych wyzwań i ich konsekwencje dla przyszłości rokowań zbiorowych pracy jako narzędzia regulującego stosunki w nowym świecie pracy.

Odbędzie się pięć regionalnych seminariów szkoleniowych, w czasie których przedstawiciele pracowników będą mogli omówić i zasięgnąć informacji na temat możliwości opracowania praktycznych strategii rokowań zbiorowych pracy w celu rozwiązania kluczowych kwestii, w tym:

 • prawa do informacji i konsultowania się;
 • szkolenia;
 • równość płci;
 • ochrony i kontroli danych osobowych;
 • nadzoru i śledzenia;
 • organizacji pracy;
 • prawa do podłączenia się do sieci i odłączenia od niej;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
 • zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym i czasem pracy

Poszczególne moduły szkoleniowe zostały tak opracowane, aby pomóc uczestnikom:

 • zrozumieć wpływ technologii cyfrowych na miejsca i warunki pracy oraz prawa pracownicze, a także sposób, w jaki rozwinęły się sektorowe i międzysektorowe rokowania zbiorowe pracy, umożliwiając rozwiązywanie wynikających z tego problemów;
 • analizować i porównywać modele i rozwiązania stosowane podczas rokowań zbiorowych pracy, które pozwalają radzić sobie z wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem nowych technologii;
 • sformułować konkretne rozwiązania i praktyczne strategie mające na celu przezwyciężenie problemów i jak najlepsze wykorzystanie możliwości otwierających się w związku z cyfryzacją.

W seminariach regionalnych weźmie udział do 40 uczestników.

W seminariach szkoleniowych będą mogli uczestniczyć w szczególności przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w EPSU:

 • delegaci związków zawodowych biorący udział w rokowaniach zbiorowych pracy na różnych poziomach
 • przedstawiciele wydziałów ds. rokowań zbiorowych pracy związków zawodowych zrzeszonych w EPSU  
 • przedstawiciele europejskich rad zakładowych

EPSU opracowuje moduły szkoleniowe we współpracy z Ecorys i wmp — organizacjami z dużym doświadczeniem w organizowaniu szkoleń dla związków zawodowych i członków europejskich rad zakładowych.  W ciągu najbliższych kilku miesięcy będą one, w porozumieniu z EPSU, opracowywać program szkoleniowy. W trakcie trwania projektu przygotują one również podręcznik szkoleniowy, który będzie dostępny dla wszystkich związków zawodowych zrzeszonych w federacji.

Po zakończeniu seminariów przewidziano zorganizowanie konferencji końcowej w grudniu 2020 r., podczas której będzie okazja do dokonania przeglądu projektu, omówienia wstępnej wersji podręcznika szkoleniowego i zaplanowania dalszych działań.

Opracowaliście ciekawe praktyki/modele? Poinformujcie nas o tym!

Opracowaliście ciekawe praktyki/umowy/kampanie odnoszące się do rokowań zbiorowych pracy, umożliwiające wpływanie podczas tych rokowań na wprowadzanie nowych technologii cyfrowych?   Poinformujcie nas o tym! Trenerzy wykorzystają wszystkie zebrane innowacyjne praktyki w celu przygotowania i opracowania modułów szkoleniowych! Propozycje można wysyłać na adres lscarpiello@epsu.org

Czas i miejsca

Seminaria regionalne

Kraje

Języki - tłumaczenie ustne

Bukareszt 24-25 września 2019 r.

Albania, Azerbejdżan, Bułgaria, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Tadżykistan, Turcja

Angielski, albański, bułgarski, rumuński, rosyjski, turecki

Lizbona 19-20 listopada 2019 r.

Cypr, Grecja, Irlandia, Izrael, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania

Angielski, grecki, włoski, portugalski, hiszpański

Lublana 21-22 stycznia 2020 r.

Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Niemcy, Kosowo, Czarnogóra, Północna Macedonia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria

Angielski, niemiecki, macedoński, bośniacki, chorwacki, serbski, czarnogórski, słoweński

Sztokholm 17-18 marca 2020 r.

Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Luksemburg, Holandia Norwegia, Szwecja

Duński, angielski, fiński, francuski, szwedzki

Warszawa 19-20 maja 2020 r.

Armenia, Białoruś, Republika Czeska, Estonia, Gruzja, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Ukraina

Angielski, czeski, węgierski, polski, rosyjski

EPSU oczekuje, że związki zawodowe zrzeszone w federacji pokryją koszty podróży i zakwaterowania swoich uczestników. Finansowanie z Komisji Europejskiej pozwoli nam pokryć koszty podróży i zakwaterowania niektórych delegatów. Szczegółowe informacje zostaną podane po wysłaniu formalnych zaproszeń na każde spotkanie.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: Luca Scarpiello (lscarpiello@epsu.org)

Spotkania te są częścią projektu finansowanego przez Komisję Europejską.

EPSU leaflet - EN

Logo European Commission