Grote stap voorwaarts voor gezondheids- en zorgmedewerkers in Europa!

COVID OSHA

(EPSU Statement - Brussel, 19 mei 2022) Gisteren heeft het raadgevend comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats (EU-OSHA) een historische stap gezet in de bescherming en verdediging van werknemers door covid toe te voegen aan de lijst van beroepsziekten.

Dit is het resultaat van maandenlange inspanningen van het secretariaat van EPSU en haar leden in de gezondheids- en zorgsector ter bescherming van degenen die hebben gevochten, en blijven vechten, tegen de ergste pandemie van de eeuw. De campagne van EPSU laat zien wat kan worden bereikt als vakbonden samenwerken.

Deze aanbeveling heeft onder meer betrekking op verpleegkundigen en assistent-verpleegkundigen in ziekenhuizen en andere medische instellingen; zorgmedewerkers in openbare, non-profit en particuliere zorginstellingen; en andere soortgelijke assistenten in de thuiszorg, allemaal medewerkers die door EPSU en haar leden worden georganiseerd. Deze belangrijke stap is een erkenning van de opofferingen die miljoenen mensen tijdens de pandemie hebben gebracht, met name degenen in de sociale zorg. Zij verdienen bescherming tegen covid en de erkenning als beroepsziekte is een stap voorwaarts.

Jan Willem Goudriaan, secretaris-generaal van EPSU, verklaart: 'De pandemie heeft veel medewerkers hard getroffen, vooral degenen die blootgesteld zijn aan besmette personen, zoals degenen in de gezondheids- en sociale zorg. Zij hadden, en hebben nog steeds, een hoger risico om COVID-19 op te lopen. Duizenden gezondheids- en zorgmedewerkers zijn overleden. Wij eisten erkenning van het feit dat niet alleen gezondheidsmedewerkers, maar ook maatschappelijk werkers en medewerkers in de thuiszorg als risicopersoneel moeten worden erkend. De medewerkersgroep onder leiding van EPSU en ETUI heeft de werkgevers en de regeringen ervan overtuigd een nieuwe vermelding toe te voegen.'

De aanbeveling luidt als volgt: 'COVID-19 veroorzaakt door werk in de ziektepreventie, in de gezondheids- en sociale zorg en in de thuiszorg, of in een pandemische context, in sectoren waarin een uitbraak is in activiteiten waarin een infectierisico is aangetoond.'

Advies van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats (ACSH) van de EU over de opname van COVID-19 in Aanbeveling 2003/670/EG van de Commissie betreffende de Europese lijst van beroepsziekten in de ACSH-plenaire vergadering - persbericht van de Europese Commissie.

Adam Rogalewski, EPSU-verantwoordelijke voor gezondheid en zorg, verheugt zich: 'Dit is zeer belangrijk voor de bevordering van de preventie, erkenning en compensatie van beroepsziekten. Het bevordert convergentie tussen de lidstaten op het gebied van de erkenning van beroepsziekten. Het is een grote stap voorwaarts die we niet hadden kunnen zetten zonder vele uren gecoördineerd werk van EPSU en haar leden. Ik dank hen echt voor hun steun.'

Hoewel de regels zijn versoepeld, raken nog steeds veel mensen besmet. Bij nieuwe uitbraken moeten medewerkers met een hoog risico, vaak vrouwen met onzekere banen en lage lonen, zoals degenen in de thuiszorg, nu meer aandacht krijgen en mogen ze niet meer aan de kant worden geschoven zoals we zagen aan het begin van de pandemie.

EPSU zal zich blijven inzetten voor de gezondheid en veiligheid van zorg- en gezondheidsmedewerkers in Europa.

Voor meer informatie: Pablo Sanchez [email protected] 0032 (0) 474626633