EPSU verwerpt de aanval van de Commissie op de lonen van gezondheidswerkers

Croatian Trade Union Nurses and Medical Technicians Health action week October 2020

(Press release. Embargoed until 23:59 2nd December 2020)  De Europese Commissie heeft de besluiten van de lidstaten om de lonen van gezondheidswerkers te verhogen in twijfel getrokken. Voor EPSU is dit inmenging in het loonbeleid van de vakbonden en werkgevers. Wij wijzen dit af.

In haar standpunt over de ontwerpbegrotingen van de EU-lidstaten zoals Frankrijk en België, bekritiseert de Commissie de verhoging van het loon van gezondheidswerkers. Voor de Commissie leiden deze hogere lonen tot hogere overheidsschulden. Haar analyse impliceert dat deze welverdiende stijgingen na jaren van verwaarlozing niet hadden mogen plaatsvinden. Of erger nog, de regeringen moeten maatregelen vinden om deze om te buigen door te zoeken naar besparingen, bijvoorbeeld door gezondheidsdiensten te sluiten of het personeel in te krimpen. Dit is de verkeerde boodschap aan de gezondheids- en zorgverleners en aan andere werknemers in de publieke sector die, vaak met groot gevaar voor hun persoonlijke gezondheid en veiligheid, in de frontlinie van de pandemie actief zijn. Het toont de hardnekkige houding van de begrotingshaviken in de Europese Commissie. Dezelfde arbeiders die werden en worden toegejuicht, worden nu genegeerd.  

Dit is de terugkeer naar een gecoördineerde bezuiniging. Dit beleid heeft de openbare diensten zoveel schade berokkend en de Europese bevolking vervreemd van de Europese Unie.

Aan de vooravond van de EU-Raad van ministers van Financiën (1/12) en van Volksgezondheid (2/12) zei Jan Willem Goudriaan, Secretaris-generaal van EPSU: „Deze pandemie heeft aangetoond in hoeverre het gecoördineerde bezuinigingsbeleid van de EU onze openbare volksgezondheids- en gezondheidssystemen heeft ondermijnd. Dat de Commissie nu de terugkeer naar de bezuinigingen nastreeft, is een klap in het gezicht van al die werknemers die voor de zieken en stervenden blijven zorgen en voor werknemers die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Waar is de kritiek van de Commissie op het gebrek aan beleid voor de herverdeling van de rijkdom? Aan wiens kant staat de Commissie?”

In de afgelopen twee jaar zijn er meer dan 100 stakingen en betogingen geweest van gezondheids- en zorgwerkers in heel Europa. In België en Frankrijk hebben hun acties geleid tot behoorlijke loonsverhogingen, maar de strijd gaat door, vooral in Frankrijk waar zorgwerkers, meestal vrouwen met een laag loon, hun campagnes voor een beter loon en betere voorwaarden voortzetten.

De Commissie heeft op 18 november 2020 de najaarsprognoses en de standpunten over de ontwerpbegrotingen voor 2021 gepubliceerd.

Ends

Fore more information: Pablo Sanchez psanchez@espu.org 0032 (0) 474626633