EPSU RESOLUTIE over een Netwerk van Europese Ondernemingsraad Coördinators

<br>
<br>
{Besproken tijdens het Seminarie van EPSU EOR Coördinators op 13 september 2001, Luxemburg <br> Aangenomen tijdens de vergadering van het Uitvoerend Comité op 28-29 november 2001}

1.
De EPSU beleidsverklaring: 'Vakbonden van Overheidsdiensten en Collectief Onderhandelen in een Europese Omgeving' aangenomen door de Algemene Vergadering van de EPSU in Lissabon in 2000, verbindt de EPSU ertoe om de bestaande Europese Ondernemingsraden (EOR'en) te steunen en om er nieuwe te ontwikkelen op basis van een sectorale benadering. De EPSU ziet EOR'en als een deel van een opkomend Systeem van Europese Industriële Betrekkingen dat zowel de intersectorale als de sectorale sociale dialoog omvat.

2.
EPSU-leden worden meer en meer geconfronteerd met transnationale ondernemingen en ze organiseren zich ook meer en meer in dergelijke bedrijven, waaronder zeer grote ondernemingen zoals Vivendi, Suez, EdF, GdF, RWE, E.on, Vattenfall. En de lijst blijft groeien. De vakbonden willen netwerken opbouwen tussen vakbonden die in dezelfde onderneming actief zijn en ze willen komen tot Europese Ondernemingsraad Overeenkomsten met deze ondernemingen.

3.
Voor de EPSU is het belangrijk om vakbondsafgevaardigden die in hun eigen vakbonden regelmatig met EOR'en onderhandelen, samen te brengen. Een Netwerk van EOR Coördinators is alvast een manier om dit te doen. Er is ook vraag naar meer duidelijkheid over de rol van EOR vakbondscoördinators (het onderwerp van een aparte resolutie).

4.
Hoewel er in bepaalde mate informatie wordt uitgewisseld in de EPSU Permanente Comités die de taak hebben om de Transnationale Ondernemingen te volgen in hun specifieke werkdomein, is dit niet gericht op het uitwisselen van ervaringen en op het uitwerken van beleidsvoeringen betreffende EOR'en. Voor deze taak is een netwerk gebaseerd op coördinators veel beter geschikt.

5.
Het Netwerk moet:
- Informatie uitwisselen over lopende activiteiten betreffende EOR'en en hun dagelijkse praktijk, met inbegrip van problemen waarmee ze te maken krijgen; dit om ervoor te zorgen dat ze efficiënte samenwerkingsinstrumenten vormen tussen arbeiders en hun vakbonden;
- Nadenken over interessante ontwikkelingen zoals Sociale Charters en over manieren om om te gaan met fusies en verwervingen;
- Iedereen van het netwerk op de hoogte houden over recente Europese ontwikkelingen, met inbegrip van campagnes gevoerd door de EPSU en het EVV(ETUC) (met name om de Richtlijn over Europese Ondernemingsraden te verbeteren);
- Zo nodig het EPSU-beleid voor EOR'en uitwerken, bijvoorbeeld over richtlijnen en/of leerstof voor opleidingen;
- De manier verkennen waarop de EPSU de EOR'en ondersteunt en deze ontwikkelt, inclusief het gebruik van EOR-en in vakbondscampagnes voor vakbondsrechten;
- Nagaan op welke bedrijven men zich moet richten voor een samenwerking van vakbonden en EOR'en (prioriteitenlijst).
<br>
<br>
<HR SIZE=1 COLOR=TEAL>