ПРОЕКТ ЗА ОБУКА EPSU: Колективно договарање во дигиталната ера

DIGITAL email keyboard

Да се осигуриме дека вработените во јавните служби ги споделуваат придобивките од дигитализацијата

Новите технологии имаат големо влијание на речиси секој аспект на вработувањето, вклучувајќи ги и значајните промени во барањата за работата, зголемувањето на капацитетот на работодавачот за следење и контрола на обемот на работата. Тие може да водат до поголем капацитет за практики како работење од дома или создавање притисоци кои длабоко влијаат на личниот живот на вработените. Преку колективното договарање, синдикатите можат да се вклучат во јавните служби и да се осигураат дека вработените имаат придобивки од новата технологија и дека нивните интереси се заштитени.

Поради ова, EPSU го разви овој проект за обука кој ќе им помогне на партнерите-синдикати да ги развијат своите политики за колективни договори за подобро справување со овие предизвици. Обуките ќе има за цел да им овозможат на учесниците подобро разбирање на точната природа на таквите предизвици и нивните импликации за иднината на колективното договарање како алатка за регулирање на новиот свет на работењето.

Ќе има пет регионални семинари за обука кои ќе им овозможат на претставниците на вработените да дискутираат и да разменуваат информации за како да развијат практични стратегии за колективно договарање со цел да се справат со клучните прашања, вклучувајќи:

 • права за информирање и консултации;
 • обука;
 • родова еднаквост;
 • заштита и контрола на податоците;
 • надзор и гео-следење;
 • организација на работата;
 • право на (не)поврзување;
 • здравје и безбедност; и
 • рамнотежа меѓу работата и приватниот живот, и работно време.

Модулите за обука ќе им помогнат на учесниците да:

 • го разберат влијанието на дигиталните технологии врз работните места, работните услови и правата на вработените, како и развојот на меѓусекторското и секторското колективно договарање за да се одговори на овие прашања;
 • анализираат и споредуваат модели и решенија за да се справат со воведувањето на нови технологии преку колективното договарање; и
 • формулираат конкретни решенија и практични стратегии за надминување на проблемите и искористување на можностите кои произлегуваат од дигитализацијата.

Секој регионален семинар ќе вклучува 40 учесници. Семинарите за обука ќе бидат отворени за партнерите на EPSU, а посебно за:

 • делегати на синдикати кои се вклучени во колективното договарање на различни нивоа,
 • претставници од одделите за колективно договарање на партнерите на EPSU, и
 • претставници на Европските совети за работни односи.

EPSU ги развива модулите за обука во соработка со Ecorys и wmp, организации со значително искуство во обезбедување обуки за синдикатите и членовите за работни односи на Европскиот совет. Тие ќе ја подготвуваат програмата за обука во консултација со EPSU во текот на следниве неколку месеци. Во текот на проектот, тие исто така ќе развијат и водич за обука, кој ќе биде ставен на располагање на сите партнери.

По петте семинари се планира завршна конференција за декември 2020 година, која ќе обезбеди можност за разгледување на проектот, разгледување на нацрт-водичот за обука и планирање последователни активности.

Дали имате интересна практика/модел? Споделете ја!
Дали имате интересна колективна практика/договор/кампања за договарање за да го обликувате воведувањето на новата дигитална технологија преку колективно договарање? Споделете ја со нас! Обучувачите ќе ги користат сите иновативни практики што ќе ги собереме за да ги подготват и развијат модулите за обука! Можете да ги испратите на lscarpiello@epsu.org

Каде и кога

Регионални семинари

Држави

Јазици - толкување

Букурешт 24-25 септември 2019 г.

Албанија, Азербејџан, Бугарија, Казахстан, Киргистан, Молдавија, Романија, Русија, Таџикистан, Турција

Англиски, албански, бугарски, романски, руски, турски

Лисабон 19-20 ноември 2019 г.

Кипар, Грција, Ирска, Израел, Италија, Малта, Португалија, Шпанија, Обединетото Кралство

Англиски, грчки, италијански, португалски, шпански

Љубљана 21-22 јануари 2020 г.

Австрија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Германија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Словенија, Швајцарија

Англиски, германски, македонски, босански, хрватски, српски, црногорски, словенечки

Стокхолм 17-18 март 2020 г.

Белгија, Данска, Финска, Франција, Исланд, Луксембург, Холандија, Норвешка, Шведска

Дански, англиски, фински, француски, шведски

Варшава 19-20 мај 2020 г.

Ерменија, Белорусија, Чешка, Естонија, Грузија, Унгарија, Латвија, Литванија, Полска, Словачка, Украина

Англиски, чешки, унгарски, полски, руски

EPSU очекува партнерите-синдикати да ги покријат трошоците за патување и сместување на своите учесници. Финансирањето од Европската комисија ќе ни овозможи да ги покриеме трошоците за патување и сместување на некои делегати. Целосните детали ќе бидат достапни кога ќе се испраќаат официјалните покани за секој состанок.

За повеќе информации, контактирајте со: Лука Скарпиело (Luca Scarpiello) (lscarpiello@epsu.org)

Овие состаноци се дел од проект финансиран од Европската комисија.

EPSU leaflet - EN - FR - DE - ES - IT

Logo European Commission