Starptautiskā solidaritāte integrētai rūpniecībai

LBAS KONGRESA DEKLARĀCIJA

{{{Starptautiskā solidaritāte integrētai rūpniecībai}}}

{{{LBAS standarti Eiropas elektrības un gāzes industrijai}}}

{{LBAS Komunālo pakalpojumu Pastāvīgā komiteja ir vienojusies par to, ka uzņēmumi, kuri darbojas Eiropas elektrības un gāzes industrijas jomā, ir pakļauti SDO Darba tiesību pamatkonvencijām.}}

Šīs pamatkonvencijas ietver tiesības organizēt un tiesības uz koplīgumu noslēgšanu (87. un 98.), vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu samaksu (100. un 111.), piespiedu darba (29. un 105.) un bērnu darba (138. un 182.) neizmantošanu.

Ar LBAS saistītās apvienības neakceptēs šo noteikumu pārkāpšanu.

Apvienības, kas pretosies šo standartu pārkāpšanai, saņems atbalstu no LBAS un tām filiālēm, kuras iesaistīsies solidaritātes kampaņā, lai nodrošinātu uzņēmuma atbilstību šiem standartiem.

{{Streika atbalsts}}

Ja tiek pieprasīts streiks un par to tiek informēts, LBAS filiālēm jāsūta brīdinājumi darbiniekiem par to, ka LBAS uzraudzīs streika norisi (1). Ar LBAS saistītajām apvienībām jāinformē arī dalībnieki, veikalu vadītāji un darba padomes par streika apstākļiem.

{{Koplīgumu ievērošana}}

Uzņēmumiem un darbinieku organizācijām jāievēro koplīgumi, kurus tie ir noslēguši. Darbinieki vai uzņēmumi, kuri, pretēji arodbiedrību partneru gribai, vēlas izstāties no nacionālajiem koplīgumiem, saistītiem ar elektroenerģijas sektoru, saņems atbalstu solidaritātes akcijām no LBAS un tās filiālēm.

LBAS par savu mērķi izvēlēsies darbiniekus vai uzņēmumus, kuri nav parakstījuši atbilstošus koplīgumus elektroenerģijas jomā, kā to noteikušas attiecīgās arodbiedrību apvienības, un tad ietekmēs to iekšējos noteikumus ar solidaritātes akcijām.

LBAS par savu mērķi izvēlēsies darbiniekus vai uzņēmumus, kuri mēģina izvairīties no arodbiedrībām un kuri necenšas risināt konstruktīvu dialogu ar apvienībām ar solidaritātes akcijām.

<doc1504|left>

More like this