Tarptautinis bendrųjų pramonės ?akų solidarumas

EPSU KONGRESO DEKLARACIJA

{{{Tarptautinis bendrųjų pramonės šakų solidarumas}}}

{{{Europos elektros ir dujų pramonės EPSU standartai}}}

{{EPSU visuomeninių paslaugų nuolatinis komitetas susitarė, kad įmonės, dirbančios Europos elektros ir dujų pramonėje, turi įsipareigoti laikytis Tarptautinių darbo organizacijų konvencijų.}}

Šiose Tarptautinėse darbo organizacijų konvencijose numatyta teisė steigti organizacijas ir teisė sudaryti kolektyvinę sutartį (87 ir 98), lygios galimybės ir atlyginimas (100 ir 111), draudžiamas priverstinis darbas (29 ir 105) ir vaikų darbas (138 ir 182).

EPSU narės sąjungos kovos su šių standartų pažeidinėjimu.

Sąjungas, kovojančias su šių standartų pažeidinėjimu, rems EPSU ir jos narės sąjungos: jos dalyvaus solidarumo kampanijoje siekdamos užtikrinti, kad įmonės laikytųsi šių standartų.

{{Streikų parama}}

Jei bus paprašytos ir informuotos, EPSU narės sąjungos nusiųs įspėjimus darbdaviams apie dalyvavimą streikuose1. Be to, EPSU narės sąjungos informuos savo narius, prekybininkų atstovus ir darbo tarybas apie streiko aplinkybes.

{{Kolektyvinių sutarčių laikymasis}}

Įmonės ir darbdavių organizacijos turi laikytis pasirašytų kolektyvinių sutarčių. Su elektros sektoriaus darbdaviais ir įmonėmis, norinčiomis nutraukti nacionalines kolektyvines sutartis ir nepaisančiomis profesinių sąjungų prieštaravimų, EPSU ir jos narės sąjungos kovos solidarumo akcijomis.

Solidarumo akcijomis EPSU kovos su darbdaviais arba įmonėmis, nenorinčiomis pasirašyti tam tikrų elektros sektoriaus kolektyvinių sutarčių, kurias siūlo profesinės sąjungos, ir nesilaikančiomis sutarties sąlygų.

EPSU kovos solidarumo akcijomis su darbdaviais ar įmonėmis, bandančiomis apeiti profesines sąjungas ir nesiekiančiomis su jomis konstruktyvaus socialinio dialogo.

<doc1505|left>

More like this