A Víz Világnapja 2006. március 22. szerda

A Közszolgáltatók Állandó Bizottsága az Európai Vízügy területén néhány fejlesztést vett fontolóra 2005. április 7-i és 2005. október 7-i luxembourgi ülésén.

Úgy határozott, hogy érdemes az EPSU számára a Víz Világnapjára szervezett eseményekben való aktív részvétel 2006. március 22-én. Ez a részvétel köztevékenység formájában is történhet, mely során növekszik a polgárok és politikusok ismerete a vízszolgáltatás mint lényeges szolgáltatás növekvő kommercializálódásából eredő fenyegetettségével kapcsolatban.

A tevékenység, mely számba jöhet, a következőket tartalmazza:

{{1.}} Köztevékenység szervezése a megfelelő minisztériumok és/vagy EU delegációk előtt annyi európai országban, amennyiben csak lehet március 22-én. A kulcsigények a következők:
-* A biztonságos és megbízható ivóvíz és a vízszolgáltatások emberi jogként történő elismerése
-* A vízszolgáltatásokat ne liberalizálják. Az akció a Bizottság által a vízszolgáltatások terén javasolt verseny gondolata iránti aggodalmunkat fejezné ki.
-* A privát szektor (PPP-ken keresztüli) támogatásának megállítása a fejlődő országokban. A közszektornak kell elsőbbséget élveznie (a vízszolgáltatásokat világszerte 95 %-ban közszolgáltatók biztosítják).
-* A víz- és más közszolgáltatásoknak a Szolgáltatásokon / Bolkestein Direktíván kívüli területnek kell maradnia.
-* A Bizottság vonja vissza a fejlődő országokhoz intézett kérését, mely a vízszolgáltatások megnyitásáról szól a a GATS tárgyalások részeként.

{{2.}} Nem igénylünk tömegmegmozdulást. Az akció erőssége a lefedett országok számában rejlik majd. Fontos lesz, hogy minden EU tagországban biztosított legyen az akció, és ha lehetséges, az EU tagjelölt és pályázó országaiban is, hogy alkalmazzuk és demonstráljuk a szakszervezet erősségét ebben a szektorban. Belgiumi kollégiánk specifikus akciókat terveznek (Bizottság és Európai Parlament, osztrák és finn EU elnökség).

{{3. }}Kérjük, legyen ötletdús és kreatív, hogy magára vonja a média figyelmét.

{{4.}} Lehetséges olyan csoportokkal való együtt dolgozás is, melyek a víz, mint közszolgáltatás mellett állnak. Számos országban működnek a szakszervezetek ilyen csoportokkal koalícióban.

{{
Javasolt akciócímek:

- A vizünk nem eladó
- A Víz emberi jog
- El a kezekkel a közvizeinktől
- A víz és más közszolgáltatások ne tartozzanak a Bolkestein Direktíva alá}}

Szépen kérjük, gondolkozzon ezen javaslatokon és jelezze, amennyiben szervezete részt tud venni. Mellékelve van egy lap, melyen számos lehetséges akció kerül javaslatra. Megköszönnénk, ha visszaküldeni ezt a lapot, jelezve, hogy szervezete mit tud vállalni.

<doc4340|left><doc4341|left>

  • poster - Nl
  • Tract - EN 1st page

More like this