Integrált szolidaritás az integrált iparért

{{{Integrált szolidaritás az integrált iparért}}}

{{{EPSU szabályok az európai elektromos és gáz iparban}}}

{{
Az EPSU (Közszolgálati Dolgozók Szakszervezeteinek Európai Szövetsége) közüzemekért felelős állandó bizottsága arra a megállapításra jutott, hogy az európai elektromos és gáz iparban működő vállalatoknak be kell tartaniuk az alapvető ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) munkajogi rendelkezéseket}}

Ezek az alap ILO rendelkezések a szerveződéshez, a kollektív egyezséghez való jog (87 és 98), az egyenlő esélyek és egyenlő fizetés (100 és 111), a kényszermunka (29 és 105) és a gyermekmunka (138 és 182) tilalma.
Azok a szakszervezetek, melyek tudomására jut, hogy ezeket a szabályokat megsértik, támogatást kapnak az EPSU-tól és annak társult szervezeteitől, amelyek szolidaritási kampányt indítanak annak biztosítása érdekében, hogy a vállalat betartsa ezeket az alapszabályokat.

{{Sztájk támogatás}}

Felkérés esetén, és információ birtokában az EPSU társult szervezetei figyelmeztetést küldenek a munkáltatóknak, hogy nem fogják a termelést beindítani az adott vállalat más országbeli telephelyeien sem a sztrájk kapcsán(1). Az EPSU társult szakszervezetei értesítik a tagokat, a szakszervezeti bizalmikat és a munkaügyi testületeket a sztrájk körülményeiről.

{{A kollektív egyezmények tiszteletben tartása}}

A vállalatok és a munkáltatók szervezetei kötelesek tiszteletben tartani az általuk is elfogadott kollektív egyezményeket. Azok a munkáltatók vagy vállalatok, amelyek el akarnak térni az Elektromos szektorra vonatkozó országos kollektív egyezményektől a szakszervezeti partnerek akarata ellenére, az EPSU-t és társult szervezeteit szolidaritási megmozdulásokra fogják késztetni.

Azok a munkáltatók vagy vállalatok, amelyek nem írják alá az Elektromos szektorra vonatkozó megfelelő kollektív egyezményt, ahogyan azt az adott szakszervezet meghatározta, és azután aláássák annak a rendelkezéseit, az EPSU szolidaritási akcióinak célpontjává válnak.

Azok a munkáltatók vagy vállalatok, amelyek megpróbálják megkerülni a szakszervezeteket, és nem törekednek konstruktív társadalmi párbeszédre a szakszervezetekkel, az EPSU szolidaritási akcióinak célpontjává válnak.

(1) Megjegyzés: ehhez a tervezett sztrájkokról megküldött időbeni információ cserére van szükség az EPSU társult szervezetei között (ld. EPSUcob@ project).

<doc3578|left>

More like this