EPSU tukee terveysalan ammattiliittojen lakko-oikeutta

Finland solidarity

(12.9.2022) Euroopan julkisten alojen ammattiliittojen kattojärjestö (EPSU) on ilmaissut solidaarisuutensa Suomen hoitoalan liitoille maan hallituksen uhatessa rajoittaa sosiaali- ja terveysalan lakko-oikeutta. Järjestö on myös lähestynyt Suomen pääministeriä kehottaen tätä perumaan tämän lakko-oikeuden kieltouhan, joka ei ole missään tapauksessa hyväksyttävä.

Tehy ja SuPer ovat pitkään kiistellet kuntatyönantajien kanssa palkoista ja työehdoista. Näiden kahden liiton pitkän aikavälin suunnitelmana on hoitohenkilöstön palkkojen korottaminen, minkä tarkoituksena on vastata koko alalla vallitsevaan kriittiseen työvoimapulaan. Työnantajat ovat kuitenkin hylänneet heidän vaatimuksensa, ja kesän työtaistelutoimenpiteiden, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen, jälkeen Tehy ja SuPer ilmoittivat hiljattain lakkotoimenpiteistä, jotka kohdistuvat useisiin terveydenhuollon laitoksiin eri puolilla maata.

Kuten aina, molemmat liitot ovat ryhtyneet kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen potilasturvallisuuden sekä hätä- ja välttämättömien palvelujen ylläpitämisen.

Sen sijaan, että hallitus olisi puuttunut asiaan auttaakseen pitkän aikavälin ratkaisun saamisessa henkilöstökriisiin, se on vastannut esittämällä lainsäädäntöä, joka antaisi sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille oikeuden yksipuolisesti päättää, voidaanko lakkotoimenpiteisiin ryhtyä. Ammattiliitot muistuttavat, että jo nykyisen lainsäädännön nojalla hallitus voi puuttua tilanteisiin, joissa työtaistelutoimenpiteet uhkaavat kansalaisten turvallisuutta, eikä ole lainkaan hyväksyttävää, että hallitus haluaa mennä nyt vielä pidemmälle ja rajoittaa erityisesti terveyden- ja sosiaalihuoltoalan oikeuksia.

Tehy ja SuPer ovat myös äärimmäisen pettyneitä siihen, että hallitus asettuu näin työnantajien puolelle katsoen ammattiliittojen toiminnan uhkaavan potilasturvallisuutta. Liittojen mukaan hallitus ei sen sijaan tee mitään painostaakseen työnantajia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöstömäärän lisäämiseksi ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

EPSU on lähestynyt Suomen hallitusta ja kehottanut tätä perumaan esitetyn lakkokiellon ja pyrkimään ammattiliittojen ja työnantajien kanssa kiistan ratkaisemiseen sekä kestävän, pitkän aikavälin strategian kehittämiseen palkkojen parantamiseksi ja henkilöstökriisin ratkaisemiseksi.

EPSUn pääsihteeri Jan Willem Goudriaan sanoo: ”On erittäin valitettavaa, että Suomen hallitus on omaksunut tällaisen lähestymistavan, sillä Suomen hallitus on yleisesti suhtautunut erittäin myönteisesti työmarkkinasuhteisiin ja työehtosopimusneuvotteluihin. Tämä eroaa yllättäen esimerkiksi Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Latviasta, joissa EPSUn jäsenjärjestöt suunnittelevat parhaillaan lakkotoimenpiteitä voiden tehdä sen vapaasti kyseisten maiden säännösten mukaisesti.”

Goudriaan lisää: ”Tuemme edelleen Tehyä ja SuPeria näiden nykyisissä työtaistelutoimissa kuten myös uuden lain käyttöönoton vastustamisessa. On sääli, että tällainen toiminta tahraa Suomen maineen juuri ennen ensi viikolla pidettävää konferenssia, jossa käsitellään julkisten palveluiden ammattiyhdistysoikeuksia.”

Finland