Νίκη για τους πολίτες , νίκη για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό

(Press release- 8 September 2015) Μία νίκη ορόσημο για το ανθρώπινο διακίωμα στο νερό.

Με τη σημερινή ψηφοφορία το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο απαιτεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή να προχωρήσει σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για να αναγνωρίσει το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση όπως ορίζονται από τον ΟΗΕ.

Αυτή είναι η νίκη για τους υποστηριχτές του κινήματος και αποτελεί μία νίκη για την δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η νίκη έρχεται να προστεθεί στους 1,9 εκατομμύρια πολίτες όπου έχουν υπογράψει , στους υποψήφιους για την προεδρεία της Ε.Επιτροπής όπως αυτοί είχαν δεσμευτεί και στην έκθεση της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής ζητώντας από την Ε.Επιτροπή να ενεργήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αγνοήσει την απαίτηση για νομοθετική πρόταση.
Το ευρωκοινοβούλιο απέρριψε όλες τις τροπολογίες όπου χρησιμοποιήθηκαν για την αποδυνάμωση του πνεύματος των αιτημάτων του κινήματος.

Ο {{Jan Willem Goudriaan}}, αντιπρόεδρος της πρωτοβουλίας των πολιτών , λέει
‘’ Η ρητή εξαίρεση των υπηρεσιών ύδρευσης από την οδηγία για παραχωρήσεις και από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι μια μακροχρόνια απαίτηση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει ‘’.
Αυτός προσθέτει ‘’ είναι πολύ σημαντικό ότι τα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου λάβαν υπ΄ όψιν τους την απαίτηση των πολιτών. Το νερό είναι σημαντικό γι’ αυτούς.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για το νερό θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγωρίσει το νερό και την αποτεχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα. Σήμερα είναι ημέρα χαράς’’.

<br class="clear"/>
<doc33509|left>

More like this