ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ EPSU: Συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ψηφιακή εποχή

DIGITAL email keyboard

Οι νέες τεχνολογίες έχουν μεγάλο αντίκτυπο σχεδόν σε κάθε πτυχή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αλλαγών στις απαιτήσεις εργασίας, αυξάνοντας την ικανότητα του εργοδότη να παρακολουθεί και να ελέγχει το φόρτο εργασίας. Αυτό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες πρακτικές για την ανάπτυξη δυνατοτήτων  όπως η εργασία από το σπίτι ή η δημιουργία πιέσεων που εισβάλλουν βαθύτερα στην προσωπική ζωή του εργαζομένου. Μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να δεσμευτούν για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι μοιράζονται τα οφέλη της νέας τεχνολογίας και ότι τα συμφέροντά τους προστατεύονται.

Για τον λόγο αυτό, η EPSU έχει αναπτύξει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα βοηθήσει τις θυγατρικές να αναπτύξουν πολιτικές συλλογικής διαπραγμάτευσης για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η εκπαίδευση θα έχει στόχο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ακριβώς τη φύση των προκλήσεων αυτών και των επιπτώσεών τους στο μέλλον της συλλογικής διαπραγμάτευσης ως εργαλείο ρύθμισης του νέου κόσμου της εργασίας.

Θα πραγματοποιηθούν πέντε περιφερειακά εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα επιτρέπουν στους εκπροσώπους των εργαζομένων να συζητούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης πρακτικών στρατηγικών για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Ενημέρωση και δικαιώματα διαβούλευσης
 • Κατάρτιση
 • Ισότητα φύλων
 • Προστασία και έλεγχος δεδομένων
 • Εποπτεία και γεωγραφικός εντοπισμός
 • Οργάνωση εργασίας
 • Δικαίωμα (απο)σύνδεσης
 • Υγεία και ασφάλεια, και
 • ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ωράριο εργασίας

Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες:

 • να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των ψηφιακών τεχνολογιών στις θέσεις εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και τον τρόπο που αναπτύχθηκαν οι διατομεακές και τομεακές συλλογικές διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπισή του·
 • να αναλύει και να συγκρίνει μοντέλα και λύσεις για την αντιμετώπιση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων· και
 • να διατυπώσει συγκεκριμένες λύσεις και πρακτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση.

Τα περιφερειακά σεμινάρια θα περιλαμβάνουν έως 40 συμμετέχοντες. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι θυγατρικές της EPSU και πιο συγκεκριμένα:

 • συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις διαφορετικών επιπέδων
 • εκπρόσωποι των τμημάτων των συλλογικών διαπραγματεύσεων των θυγατρικών της EPSU
 • εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών επιτροπών επιχειρήσεων

Η EPSU αναπτύσσει τις εκπαιδευτικές ενότητες σε συνεργασία με την Ecorys και την wmp, οργανώσεις με σημαντική εμπειρία στην παροχή κατάρτισης σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα Μέλη των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας. Θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεννόηση με την EPSU τους επόμενους μήνες.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα διατεθεί οδηγός εκπαίδευσης σε όλους τους συνεργάτες.

Μετά το πέρας των πέντε σεμιναρίων έχει προγραμματιστεί μια τελική διάσκεψη για το Δεκέμβριο του 2020, η οποία θα δώσει την ευκαιρία αναθεώρησης του σχεδίου, συζήτησης σχετικά με το σχέδιο οδηγού κατάρτισης και σχεδιασμού δράσεων παρακολούθησης.

Γνωρίζετε ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές πρακτικές/μοντέλα ; Ενημερώστε μας!

Εάν γνωρίζεις οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα συλλογική πρακτική / συμφωνία / εκστρατεία για τη διαμόρφωση της εισαγωγής της νέας ψηφιακής τεχνολογίας μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, Ενημέρωσέ μας! Οι εκπαιδευτές θα χρησιμοποιήσουν όλες τις καινοτόμες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν για την προετοιμασία και ανάπτυξη των ενοτήτων εκπαίδευσης! Μπορείτε να τα στείλετε αυτές τις πρακτικές στο [email protected]

Που και πότε θα διεξαχθούν τα σεμινάρια

Περιφερειακά σεμινάρια

Χώρες

Γλώσσες - Διερμηνεία

Βουκουρέστι 24-25 Σεπτεμβρίου 2019

Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκία

Αγγλικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Λισσαβόνα 19-20 Νοεμβρίου 2019

Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά

Λουμπλιάνα 21-22 Ιανουαρίου 2020

Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Γερμανία, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία,

Αγγλικά, γερμανικά, μακεδονικά, BHSM, Σλοβενικά

Στοκχόλμη 17-18 Μαρτίου 2020

Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία,

Δανικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Σουηδικά

Βαρσοβία 19-20 Μαΐου 2020

Αρμενία, Λευκορωσία, Τσεχία, Εσθονία, Γεωργία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ουκρανία

Αγγλικά, Τσεχικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρωσικά

Η EPSU αναμένει από τα συνεργαζόμενα συνδικάτα να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής ορισμένων εκπροσώπων. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες όταν οι επίσημες προσκλήσεις αποστέλλονται για κάθε συνεδρίαση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με : Luca Scarpiello ([email protected])

Αυτές οι συνεδριάσεις αποτελούν μέρος του έργου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

EPSU leaflet - EN

Logo European Commission