EPSU UDDANNELSESPROJEKT: Kollektiv forhandling i den digitale tidsalder

DIGITAL email keyboard

Sikring af, at offentlige servicearbejdere får del i fordelene ved digitalisering

Nye teknologier kan påvirke næsten alle aspekter af medarbejderens vilkår og betingelser, herunder væsentlige ændringer i jobkrav, øge arbejdsgiverens evne til at overvåge og kontrollere arbejdsmængden. Det kan medføre større kapacitet til at praktisere hjemmearbejde eller skabe et pres, der trænger dybere ind i en arbejdstagers personlige liv. Gennem kollektive forhandlinger kan fagforeninger i offentlige tjenester engagere sig for at sikre, at arbejdstagerne får del i fordelene ved ny teknologi, og at deres interesser bliver beskyttet.

Derfor har EPSU udviklet dette uddannelsesprojekt, der hjælper afdelingerne med at udvikle deres kollektive forhandlingspolitik, for bedre at kunne imødegå disse udfordringer. Uddannelsen sigter mod at give deltagerne en bedre forståelse af den eksakte karakter af sådanne udfordringer og deres konsekvenser for fremtidige kollektive forhandlinger som et redskab til at regulere det nye arbejdsmarked.

Der vil være fem regionale uddannelsesseminarer, der giver arbejderrepræsentanter mulighed for at diskutere og udveksle oplysninger om, hvordan man udvikler praktiske strategier for kollektive forhandlinger og håndterer de centrale spørgsmål, herunder:

 • informations- og høringsrettigheder
 • uddannelse
 • ligestilling mellem kønnene
 • databeskyttelse og kontrol
 • overvågning og geo-tracking
 • arbejdstilrettelæggelse
 • ret til at koble af
 • sundhed og sikkerhed og
 • balance mellem arbejde og liv og arbejdstid

Uddannelsesmodulet vil hjælpe deltagerne til at kunne:

 • forstå indvirkningen af digitale teknologier på job, arbejdsvilkår og arbejdstagernes rettigheder og hvordan kollektive tværsektor og sektor overenskomstforhandlinger har udviklet sig for at imødegå disse
 • analysere og sammenligne modeller og løsninger til at håndtere indførelsen af nye teknologier gennem kollektive forhandlinger og
 • formulere konkrete løsninger og praktiske strategier til at løse problemerne og udnytte de muligheder, der opstår ved digitalisering.

De regionale seminarer vil hver især have op til 40 deltagere.

Uddannelsesseminarerne vil være åbne for EPSU-afdelinger og især:

 • fagforeningsdeltagere involveret i kollektive forhandlinger på forskellige niveauer
 • repræsentanter for EPSU-afdelingernes kollektive forhandlinger
 • repræsentanter fra de europæiske samarbejdsudvalg

EPSU udvikler træningsmodulerne i partnerskab med Ecorys og WMP, der er organisationer med stor erfaring med at uddanne fagforeninger og europæiske medlemmer af samarbejdsrådet.  De vil udarbejde uddannelsessprogrammet i samråd med EPSU i løbet af de næste par måneder. I løbet af projektet vil de også udvikle uddannelsesguide, der vil blive stillet til rådighed for alle tilknyttede virksomheder.

Efter de fem seminarer er der planlagt en endelig konference til december 2020, som giver mulighed for at gennemgå projektet, drøfte udkastet til uddannelsesguiden og planlægge opfølgningstiltag.

Har du en interessant praksis / model? Fortæl det til os!

Har du en interessant kollektiv forhandlingspraksis / aftale / kampagne til at udforme indførelsen af ny digital teknologi gennem kollektive forhandlinger? Fortæl det til os! Underviserne vil bruge alle de innovative metoder, der er indsamlet for at forberede og udvikle undervisningsmodulerne! Du kan sende dem til lscarpiello@epsu.org

Regionale seminarer

Sprog - tolkning

Bukarest 24. - 25. september 2019

Lande Albanien, Aserbajdsjan, Bulgarien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rumænien, Rusland, Tadsjikistan, Tyrkiet

Hvor og hvornår Engelsk, albansk, bulgarsk, rumænsk, russisk og tyrkisk

Lissabon 19. - 20. november 2019

Lande Cypern, Grækenland, Irland, Israel, Italien, Malta, Portugal, Spanien, Det Forenede Kongerige

Hvor og hvornår Engelsk, græsk, italiensk, portugisisk, spansk

Ljubljana 21. - 22. januar 2020

Lande Østrig, Bosnien & Hercegovina, Kroatien, Tyskland, Kosovo, Montenegro, Nord Makedonien, Serbien, Slovenien, Schweiz

Hvor og hvornår Engelsk, tysk, makedonsk, bosnisk/serbisk/kroatisk/montenegrisnk, slovensk

Stockholm 17. - 18. marts 2020

Lande Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Island, Luxembourg, Holland, Norge, Sverige

Hvor og hvornår Dansk, engelsk, finsk, fransk, svensk

Warszawa 19. - 20. maj 2020

Lande Armenien, Hviderusland, Tjekkiet, Estland, Georgien, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Ukraine

Hvor og hvornår Engelsk, tjekkisk, ungarsk, polsk, russisk

EPSU forventer, at tilknyttede fagforeninger dækker deres deltageres rejse- og opholdsudgifter. Finansiering fra Europa-Kommissionen giver os mulighed for at dække rejse- og opholdsudgifter for nogle delegerede Alle detaljer vil blive givet, når de formelle invitationer er sendt ud for hvert møde.

For yderligere information kontakt: Luca Scarpiello (lscarpiello@epsu.org)

Disse møder indgår i et projekt finansieret af Europa-Kommissionen.

EPSU leaflet - EN

Logo European Commission