Vítězství pro občany, vítězství pro lidské právo na vodu!

Tisková zpráva EPSU – 8. září 2015 - Další milník pro lidské právo na vodu.

Dnešním hlasováním Evropský parlament požaduje, aby Evropská komise předložila konkrétní legislativní návrhy k uznání lidského práva na vodu a sanitární opatření, tak jak to definuje OSN.

Je to vítězství podporovatelů práva na vodu a také vítězství demokracie v Evropské únii. Toto hlasování podporuje názor 1,9 milionů signatářů Evropské občanské iniciativy (ECI) « Právo na vodu « , podporuje to, co už odsouhlasili kandidáti na Předsednictví Evropské komise a podporuje zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru, tedy všechny ty, kteří vyzvali Komisi ke konkrétnímu jednání. Evropská komise nemůže ignorovat požadavek na příslušnou legislativu.

Evropský parlament zamítl všechny pozměňovací návrhy, které rozmělňovaly ducha požadavků Evropské občanské iniciativy (ECI) « Právo na vodu ».

{{Jan-Willem Goudriaan}}, viceprezident ECI, k tomu poznamenává: "Výslovné vyloučení vodohospodářských služeb ze Směrnice o koncesích a ze Smluv o obchodu je náš dlouho trvající požadavek, který Evropský parlament nyní podpořil". A dodáva: "Je velmi důležité, že členové Evropského parlamentu vzali v úvahu požadavky občanů. Včetně záležitostí ohledně vody.

Evropská občanská iniciativa « Právo na vodu“ bude i nadále pracovat, dokud Evropská únie neuzná vodu a sanitární opatření za lidské právo. Dnes je radostný den“.

Pablo Sánchez, [[email protected]->mailto:[email protected]], 0032 474 62 66 33

Více informací ohledně Evropské občanské iniciativy “Právo na vodu” [www.right2water.eu->www.right2water.eu]

<doc33573|left>

<br class="clear"/>
<doc33509|left>