Světový den vody, 22. březen 2006

stálý výbor pro veřejné služby na svých zasedáních ve dnech 7. dubna 2005 a 7. října 2005 v Lucembursku zvážil vývoj v evropském sektoru dodávek vody.

Výbor dospěl k závěru, že by se federace EPSU měla aktivně podílet na činnostech organizovaných v souvislosti se Světovým dnem vody 22. března 2006. Taková účast může mít formu veřejných akcí zaměřených na zvýšení povědomí v řadách občanů i politiků o hrozbách plynoucích z komercializace této životně důležité služby.

Tyto akce mohou zahrnovat:

{{1. }}Organizování veřejných shromáždění dne 22. března před příslušným ministerstvem a/nebo zastupitelským úřadem EU v co největším počtu evropských států. Klíčovými požadavky jsou::
-* Uznání práva na bezpečné a spolehlivé dodávky vody a na služby ve zpracování odpadních vod jakožto lidského práva.
-* Žádná liberalizace služeb v dodávkách vody. Tyto akce budu demonstrovat naše obavy vyplývající z propagace, kterou Evropská komise věnuje konkurenci ve službách zaměřených na dodávky vody.
-* Zastavit propagaci soukromého sektoru (pomocí PPP) v rozvojových zemích. Prvořadý důraz se klade na veřejný sektor (celosvětově se 95 % služeb v dodávkách vody poskytuje v rámci veřejného sektoru).
-* Služby v dodávkách vody a ostatní veřejné služby by měly zůstat mimo „Bolkensteinovu“ direktivu o veřejných službách.
-* Komise by měla stáhnout svůj požadavek na rozvojové země, aby v rámci vyjednávání GATS otevřely přístup ke službám v dodávkách vody.

{{2. }}Nepožadujeme všeobecnou mobilizaci. Účinek akce by se měl odvíjet od počtu zemí, které se jí zúčastní. Je důležité zajistit účast všech členských států EU, a pokud možno i všech žadatelů a kandidátů na vstup, aby se předvedla síla odborových organizací v tomto sektoru. Kolegové v Belgii (Komise a Evropský parlament) Rakousku a Finsku (předsednictví EU) zvažují konkrétní akce.

{{3. }}Zapojte prosím svou představivost a kreativitu při získávání zájmu médií.

{{4.}} Jde rovněž o příležitost, jak spojit síly s ostatními skupinami, které si přejí zachování dodávek vody jakožto veřejné služby. Odborové svazy v některých zemích s takovými skupinami spolupracují.

{{Doporučená hesla:

- Naše voda není na prodej
- Voda je lidským právem
- Ruce pryč od veřejné vody
- Voda a ostatní veřejné služby nemají co dělat v Bolkensteinově direktivě
}}

Prosíme Vás o laskavé zvážení těchto návrhů a o informaci, zda se Váš svaz bude schopen zapojit. V přílohách najdete programový list s náznakem řady možných akcí. Ocenili bychom, kdybyste nám formou vyplněného programového listu zaslali zpět informace o tom, jak bude Váš svaz schopen přispět.

<doc4338|left>
<doc4339|left>

  • poster - Nl
  • Tract - EN 1st page

More like this