PROJEKT ŠKOLENÍ EVROPSKÉ FEDERACE ODBORÝCH SVAZŮ VEŘEJNÝCH SLUŽEB (EPSU): Kolektivní vyjednávání v digitálním věku

DIGITAL email keyboard

Jak zajistit, aby zaměstnanci veřejné správy sdíleli výhody digitalizace

Nové technologie mohou mít velký vliv na téměř všechny aspekty zaměstnání, včetně významných změn pracovních požadavků, jež zvyšují schopnost zaměstnavatele monitorovat a řídit objem práce. Mohou otevírat větší prostor pro praxe, jako je práce doma, nebo vytvářet tlaky, jež zasahují hlouběji do osobního života zaměstnanců. Prostřednictvím kolektivního vyjednávání se odborové svazy mohou ve veřejné správě podílet na zajištění toho, aby pracovníci sdíleli výhody nových technologií a aby jejich zájmy byly chráněny.

Za tímto účelem EPSU připravila tento školicí projekt, který pomůže přidruženým organizacím rozvíjet politiky kolektivního vyjednávání tak, aby těmto výzvám lépe čelily. Školení si klade za cíl zprostředkovat účastníkům větší porozumění přesné povaze těchto výzev a jejich důsledků pro budoucnost kolektivního vyjednávání coby nástroje pro regulace nového světa práce.

Zorganizováno bude pět regionálních školicích seminářů, jež umožní zástupcům pracujících, aby prodiskutovali a sdíleli informace o způsobech, jak rozvinout praktické strategie kolektivního vyjednávání tak, aby mohli reagovat na klíčové otázky, jako jsou:

 • informace a právo na konzultaci;
 • školení;
 • rovnoprávnost pohlaví;
 • ochrana dat a kontrola;
 • sledování a geolokace;
 • organizace práce;
 • právo na odhlášení se;
 • zdraví a bezpečnost; a
 • životně-pracovní rovnováha a pracovní doba

Školicí moduly účastníkům pomohou:

 • porozumět dopadu digitálních změn na práci, pracovní podmínky a práva pracovníků a tomu, jak se mezisektorové a sektorové kolektivní vyjednávání vyvinulo, aby na ně reagovalo;
 • analyzovat a srovnávat modely a řešení pomocí kolektivních vyjednávání, která reagují na zavedení nových technologií; a 
 • formulovat konkrétní řešení a praktické strategie k překonání těchto problémů a využít co nejlépe příležitosti, jež digitalizace skýtá.

Všech regionálních seminářů se zúčastní až 40 osob.

Školení budou otevřená přidruženým organizacím EPSU, a to zejména:

 • Delegátům odborových svazů, kteří se účastní kolektivního vyjednávání na různých úrovních,
 • zástupcům oddělení kolektivního vyjednávání přidružených organizací EPSU,
 • zástupcům Evropské rady zaměstnanců (ERZ).

EPSU připravuje školení spolu se společnostmi Ecorys a wmp, což jsou organizace se značnými zkušenostmi v zajišťování školení pro odborové svazy a členy Evropské rady zaměstnanců (ERZ).  Ty program školení navrhnou po poradě s EPSU v průběhu několika následujících měsíců. Během projektu také vytvoří školicí příručku, která bude přidruženým organizacím poskytnuta.

Po těchto pěti seminářích je plánovaná v prosinci 2020 závěrečná konference, jež poskytne příležitost k ohlédnutí se za projektem, diskuzi o navržené školicí příručce a plánu následných kroků.

Disponujete zajímavou praxí/modelem? Dejte nám o tom vědět!

Provozujete zajímavou praxi kolektivního vyjednávání či máte zajímavou smlouvu nebo kampaň pro řízení zavádění nových digitálních technologií skrze kolektivní vyjednávání? Dejte nám o tom vědět! Školitelé použijí zjištěné inovativní praxe k přípravě a tvorbě školicích modulů! Zašlete informace o nich prosím na e-mail [email protected]

Kde a kdy

Regionální semináře

Bukurešť 24. - 25. září 2019

Země Albánie, Ázerbájdžán, Bulharsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rumunsko, Rusko, Tádžikistán, Turecko

Jazyky – tlumočení angličtina, albánština, bulharština, rumunština, ruština, turečtina

Lisabon 19. - 20. listopadu 2019

Země Kypr, Řecko, Irsko, Izrael, Itálie, Malta, Portugalsko, Španělsko, Spojené království

Jazyky – tlumočení angličtina, řečtina, italština, portugalština, španělština

Lublaň 21. - 22. ledna 2020

Země Rakousko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsku, Německo, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Slovinsko, Švýcarsko

Jazyky – tlumočení angličtina, němčina, makedonština, bosenština/chorvatština/srbština/černohorština, slovinština

Stockholm 17. - 18. března 2020

Země Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Švédsko

Jazyky – tlumočení dánština, angličtina, finština, francouzština, švédština

Varšava 19. - 20. května 2020

Země Arménie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Ukrajina

Jazyky – tlumočení angličtina, čeština, maďarština, polština, ruština

EPSU očekává, že přidružené odborové svazy pokryjí výdaje na cestu a ubytování svých účastníků. Finance poskytnuté Evropskou komisí nám umožní pokrýt náklady na cestu a ubytování některých delegátů. Veškeré podrobnosti budou sděleny při zasílání formálních pozvánek na jednotlivá setkání.

Pro více informací se můžete obrátit na: Lucu Scarpiella ([email protected])

Tato setkání jsou součástí projektu financovaného Evropskou komisí.

Logo European Commission