Prohlášení EPSU ministrům zdravotnictví k nedostatku personálu

(5. září 2022) Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), která zastupuje evropské pracovníky ve zdravotnictví a sociální péči, ve středu 7. září, kdy se v Česku koná zasedání ministrů zdravotnictví EU, znovu požaduje, aby se urychleně řešil rostoucí nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví a sociální péči.

WHO předpovídá na podzim a v zimě nárůst hospitalizací v důsledku pandemie a šíření opičích neštovic. To nepochybně způsobí další pracovní zátěž pro zdravotnický a pečovatelský personál, který je již nyní pod tlakem. Mnoho zdravotnických a pečovatelských pracovníků trpí stavy po onemocnění covidu (dlouhý covid) a mnoho dalších z tohoto sektoru odešlo. Tlak způsobený stávajícím nedostatkem zaměstnanců  a neuspokojivými pracovními podmínkami – včetně rostoucího počtu případů násilí ze strany třetích osob – již nemohou politici ignorovat.

Jan Willem Goudriaan, generální tajemník EPSU, říká: „Musíme přejít od potlesku k opatřením, která povedou k dosažení adekvátního počtu zaměstnanců ve zdravotnictví a sociální péči odpovídající požadavkům. To musí být doprovázeno zvýšením mezd a zlepšením pracovních podmínek pro často špatně placené ženské pracovnice. Nespokojenost zaměstnanců a četné akce po celé Evropě jsou důkazem naléhavosti nutného zlepšení současného stavu.“

Adam Rogalewski, poradce pro zdravotnictví a sociální služby EPSU, dodává: „Je nepřijatelné, aby byly reálné mzdy pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči, kterým se na začátku pandemie tleskalo, nyní snižovány vysokou inflací a rostoucími cenami potravin a energií. Ti, kdo chrání naše zdraví a starají se o nejzranitelnější členy naší společnosti, by měli být ze strany politiků náležitě podporováni. To zahrnuje i ochranu veřejných rozpočtů před jakýmikoli úspornými opatřeními.“

V letošním roce proběhly v celé Evropě protestní akce. Jedna taková akce právě probíhá ve Finsku, kde sestry hrozí hromadnou výpovědí. Pozitivní příklad jsme zaznamenali i v Německu, kde vládní iniciativy pro řešení nedostatku zaměstnanců uvítaly německé odbory.

EPSU proto vyzývá ministry zdravotnictví k úzké spolupráci s ministry práce a financí, aby:

  • ujistili pracovníky ve zdravotnictví a sociální péči a příjemce péče, že finanční prostředky pro tato odvětví budou navýšeny s ohledem na požadavky na lepší zdravotní péči a vyšší mzdy v souladu s inflací a růstem produktivity; zdravotnictví a péče musí být vyloučeny z jakýchkoli úsporných opatření;
  • vypracovali spolehlivá opatření k zajištění adekvátního počtu zaměstnanců odpovídajícího požadavkům;
  • podporovat sociální dialog a kolektivní vyjednávání; to má zásadní význam nejen pro zlepšení pracovních podmínek, ale také pro zajištění kvalitní péče zaměřené na pacienta; evropští zaměstnavatelé (HOSPEEM) a odbory (EPSU) nedávno přijali Akční rámec pro nábor a udržení zaměstnanců , který ukazuje cestu vpřed;
  • chránili zdravotní a sociální péči jako veřejný statek; zabránili komercializaci zdravotnictví a péče a zajistili, aby byl celý zisk opětovně investován do zlepšení pracovních podmínek a poskytování zdravotní péče; je třeba zabránit komercializaci zdravotnictví a péče, aby byla zajištěna odolnost tohoto odvětví a důraz na práva příjemců péče;
  • zvýšili ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, včetně psychosociálních rizik (duševní zdraví), a financování příslušných kontrol pro zajištění zdravých pracovišť;
  • podpořili kolektivní vyjednávání a chránili pracovníky a odboráře před aktivitami namířenými proti odborům;
  • obnovili veřejný charakter pečovatelských služeb a uznali klíčovou roli, kterou sociální služby hrají v naší společnosti;
  • vyvinout vhodná opatření na podporu pracovníků trpících stavy po covidu (např. dlouhý covid);
  • podporovat odvětvový sociální dialog v oblasti zdravotní a sociální péče v členských státech.

Na evropské úrovni vyzýváme Evropskou komisi, aby:

  • zajistila, že finanční prostředky poskytované různými nástroji EU, včetně EU4Health, bude možné použít na zlepšení odborné přípravy, pracovních podmínek a zdravotních a bezpečnostních podmínek pracovníků ve zdravotních a pečovatelských službách;