Integrovaná solidarita pro integrovaný průmysl

{{{Integrovaná solidarita pro integrovaný průmysl}}}

{{{Normy Evropské federace odborových organizací veřejných služeb pro evropské odvětví elektrické energie a plynárenský průmysl}}}

{{Stálý výbor pro všeobecně prospěšné podniky Evropské federace odborových organizací v oblasti veřejných služeb schválil závazek společností vyvíjející činnost v rámci evropského odvětví elektrické energie a plynárenského průmyslu podřídit se Základním obecným zásadám pracovního práva Mezinárodní organizace práce.}}

Mezi tyto Základní obecné zásady Mezinárodní organizace práce patří právo na organizování a právo na kolektivní vyjednávání (87 a 98), rovnocenné příležitosti a rovnocenná mzda (100 a 111), žádná nucená práce (29 a 105) a žádná práce dětí (138 a 182).

Odborové organizace, které upozorní na porušování těchto norem, získají podporu Evropské federace odborových organizací v oblasti veřejných služeb a jejích členů, kteří se zapojí do kampaně vyjadřující solidaritu za účelem dosažení plnění těchto norem ze strany společnosti.

{{Stávková podpora}}
Budou-li členové Evropské federace odborových organizací v oblasti veřejných služeb náležitě požádáni a informováni, zašlou zaměstnavatelům varování, ve kterém je upozorní, že nepřevezmou výrobu související se stávkou ve stejné společnosti v jiné zemi(1). Odborové organizace přidružené k Evropské federaci odborových organizací v oblasti veřejných služeb budou také informovat své členy, závodní odborové důvěrníky a pracovní rady o okolnostech stávky.

{{Dodržování kolektivních dohod}}
Společnosti a organizace zaměstnavatelů jsou povinny dodržovat kolektivní dohody, které uzavřou. Zaměstnavatelé nebo společnosti, jež se chtějí odchýlit od národních kolektivních dohod v odvětví elektrické energie navzdory přáním partnerů odborových organizací, vyvolají solidární akce ze strany Evropské federace odborových organizací v oblasti veřejných služeb a jejích členů.

Zaměstnavatelé nebo společnosti, jež nepodepíší příslušné kolektivní dohody v odvětví elektrické energie stanovené příslušnými odborovými organizacemi a poté nebudou dodržovat jejich ustanovení, se stanou cílem solidárních akcí ze strany Evropské federace odborových organizací v oblasti veřejných služeb.

Zaměstnavatelé nebo společnosti, jež se pokusí odborové organizace obejít a nebudou se snažit s nimi vést konstruktivní sociální dialog se stanou cílem solidárních akcí ze strany Evropské federace odborových organizací v oblasti veřejných služeb.

(1) Pozn.: To vyžaduje včasnou výměnu informací o plánovaných stávkách mezi členy Evropské federace odborových organizací v oblasti veřejných služeb (viz EPSUcob@ project).

<doc3577|left>

More like this